Magt og viden

Hvad er god skik og ordentlighed i arbejdet med at udøve politisk magt som regering. Bør man følge råd fra eksperter, eller er der andre måder at begrunde sine politiske prioriteringer og valg?

I programmet Kraniebrud på Radio4 diskuteredes den 4. februar magt og viden i forhold til den nye epidemilov og i forhold til nedlukningen af Danmark i foråret 2020 som følge af Covid-19. Formand for Transparency International Danmark Jesper Olsen efterlyser mindre mavefornemmelse og mere viden og faglighed bag de beslutninger, der træffes. Under epidemien har vi set en centralisering af magten, således at magten har bevæget sig væk fra de faglige myndigheder og mod statsministeren.

Problemet, mener Jesper Olsen, er ikke de politiske beslutninger i sig selv, men fraværet af åbenhed om beslutningsgrundlaget. Det skal være tydeligt, hvilke dele af den politiske beslutning, der er fagligt funderet, og hvilke dele, der er politisk eller værdimæssigt funderet. Gennemsigtighed omkring baggrunden for og nødvendigheden af tiltag, eksempelvis til håndtering af Covid-19, er vigtigt, fordi nogle af dem indebærer indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder.

Det er dilemmafyldt at afveje hensynet til håndtering af en pandemi overfor hensynet til vores frihed, levemåde, psykiske velfærd, samfundsøkonomi, behandling af andre sygdomme osv. osv. Afvejningen må tilstræbes at være proportionel – altså at måden hvorpå man beslutter at håndtere Covid-19 ikke er mere indgribende end højst nødvendigt. Samtidig må man som borger anerkende, at situationen er uden fortilfælde, og den korrekte afvejning kan være svær at balancere. Men dette understreger, hvorfor præmisserne bag afvejningen må være tydelige.

Ovenstående skal ikke forstås som om, det er ønskeligt, at eksperter eller myndigheder træffer beslutningerne. Tværtimod er det vigtigt, at det er de folkevalgte politikere, der, på et oplyst grundlag, står for beslutningstagning. Det er ikke ensbetydende med, at en politisk beslutning ikke må afvige anbefalinger fra faglige myndigheder. I så tilfælde skal der blot herske gennemsigtighed herom, så der er en tydelig skelnen mellem, hvilke dele af en politiske beslutning, der bygger på fakta og hvilke dele, der er værdibaseret.

Hør i udsendelsen, hvad vi mener er den ideelle opgavefordeling mellem faglige myndigheder og politikere, og hvorfor procedural retfærdighed er centralt for legitimiteten af politiske beslutninger.

Lyt med her

Scroll to Top
Transparency International Danmark