Policy papers

Transparency International Danmark har udgivet fire policy papirer, som omhandler offentlighedsloven, den private sektor, whistleblowing og privat partistøtte. Policy papirerne tager alle udgangspunkt i det studie over det Nationale Integritetssystem i Danmark (NIS studie).

Offentlighedsloven
Danmark er bagefter når det kommer til åbenhed i det offentlige. Der har i mange år været behov for en revideret offentlighedslov i Danmark, som er på linje med internationale standarder og som afspejler den teknologiske udvikling. Nu har regeringen fremlagt et bud på en ny offentlighedslov og der er allerede indgået aftale med Venstre og Konservative om den.

Den private sektor
Det er Transparency International Danmarks holdning, at korruption i alle dens former er skadeligt for samfundet og den private sektor. Særligt vurderer vi, at bestikkelse er økonomisk belastende, men også andre former for korruption har negative økonomiske konsekvenser for samfundet, herunder karteldannelser, monopoler og returkommission.

Whistleblowing
Korruption foregår normalt hemmeligt og bliver typisk ikke opdaget, fordi folk vælger ikke at afsløre det. Whistleblowere er blandt de få mennesker, der er i stand til at indberette tilfælde af korruption og identificere risikoen for fremtidige korruptionsforbrydelser, både i offentlige organer, der misbruger offentlige midler, og private virksomheder, der for eksempel begår regnskabssvindel. Whistleblowere spiller derfor en afgørende rolle i at afsløre korruption, svig og dårlig forvaltning.

Privat partistøtte
TI Danmark arbejder for at lukke de huller, der kan medføre korruption og magtmisbrug. Den europæiske anti-korruptions enhed (GRECO) finder Danmarks regler omkring partistøtten utilstrækkelige og påpeger, at Danmark ikke efterlever sine internationale forpligtelser med de nuværende regler. TI Danmarks formål med dette policy paper er således at understrege behovet for nye tilpassede regler omkring gennemsigtighed i den private partistøtte og sikre at politikere og regeringen efterlever de internationale erklæringer, som vi har tilsluttet os.

Scroll to Top
Transparency International Danmark