Problem at Martin Rossen bliver i regeringen frem til august

Tirsdag den 16. juni annoncerede stabschef og særlig rådgiver i Statsministeriet, Martin Rossen, at han forlader ministeriet til fordel for en topstilling i Danfoss.

Hos Transparency International Danmark finder vi det problematisk, at Rossen, der tiltræder sin nye stilling første november, til og med august stadigvæk vil beholde sit job hos Mette Frederiksen.

Problemet er, at Rossen de kommende måneder vil have et ben i begge lejre – hos det private erhvervsliv og hos den udøvende magt (regeringen). Med andre ord er der i disse måneder fare for, at Martin Rossen lander i en interessekonflikt.

Forskning fra Københavns Universitet viser at politikere, der i en valgperiode enten fratræder sit embede eller vælger at afstå fra at opstille til næste valg, systematisk stemmer mere til fordel for erhvervslivet. Derfor mener vi, at man i Danmark bør have særlige regler omkring svingdørsansættelser. Regler, der foregriber, at politikeres personlige interesser kan komme i konflikt med landets interesser. Er man folkevalgt politiker eller embedsmand, skal landets interesser være prioriteten.

Karensperioder kan være en løsning. Lovmæssige karensperioder ville i Rossens tilfælde betyde, at han fra fratrædelsen af sin nuværende stilling, og en vis tidsperiode fremadrettet, ikke kunne ansættes i det private erhvervsliv. Det er ikke fordi Transparency International Danmark forventer, at Martin Rossen nødvendigvis vil udnytte den nuværende dobbeltrolle. Problematikken består i, at selve muligheden for dette er tilstede.

Formand for Transparency International Danmark, Jesper Olsen, deltog onsdag den 17. juni i Radio4s 4-toget. Du kan tilgå udsendelsen, der er dagens første, her.

Læs mere om sagen i politikken, hvor Jesper også citeres, her.

Scroll to Top