TI-DK på Folkemødet på Bornholm

TI-DK er sikkert hjemvendt fra Folkemødet på Bornholm. Her deltog vi med tre bestyrelsesmedlemmer og ti frivillige. Der var ikke mulighed for en teltplads fyldt med TI aktiviteter denne gang, men som samlet flok blev der deltaget aktivt i en masse spændende debatter, hvor vi fik spurgt ind til transparens og åbenhed i det danske samfund.

Folkemødet på Bornholm var en førstegangsoplevelse for majoriteten af TI-DK deltagere, og det er med stor begejstring, at vi vil glæde os til at deltage igen næste år. Folkemødet gav mulighed for at gå i dialog i øjenhøjde med politikere så vel som borgere og tage en snak om, hvad vigtigheden af transparens og åbenhed egentlig består af. Det er med den inspiration og reflektion og indsigt, som disse samtaler har skabt, at vi vil fortsætte kampen imod korruption.

Nedenfor kan du læse om de debatter, TI-DK deltog i på Folkemødet 2019.

Socialstyrelsen og SKAT - sover vagthundene?

Til denne debat udspurgte publikum og journalist, Hans Engell, hhv. Henrik Thorup (formand for Statsrevisorerne fra Dansk Folkeparti), Klaus Frandsen (statsrevisor for Statsrevisorerne fra Radikale Venstre), Villum Christensen (statsrevisor hos Statsrevisorerne fra Liberal Alliance), Britt Bager (statsrevisor hos Statsrevisorerne fra Venstre), Lone Strøm (rigsrevisor hos Rigsrevisionen) og Jørgen Steen Sørensen (Folketingets ombudsmand) om, hvorfor forvaltningen ikke reagerede på advarsler om SKAT og Socialstyrelsen, inden de efterfølgende skandaler hændte. Panelet fik lov til at forsvare, hvor svært det er at opdage den slags snyd, der blev udført, og publikum fik lov til at sige, at det ikke er godt nok, og at der skal følges op på så alvorlige advarsler.

Kom med bag kulissen på B.T.'s graverredaktion

TI-DK sad på første række til denne debat, der omhandlede tre sager om magtmisbrug, som B.T.’s graverjournalister Søren Ishøy og Jacob Friberg har dækket. Der blev gået i detaljer med det arbejde og de overvejelser, der ligger bag sagerne, og TI-DK fik lov til at spørge ind til, hvorfor danske journalister er så påpasselige med at bruge ordet korruption om sager, der tydeligvis er korruptionssager. Det blev bekræftet, at det for mange er svært at vide, hvornår en sag er en korruptionssag – og dermed at TI-DK’s informationsarbejde fortsat er vigtigt.

Borgerforslag.dk og demokratisk fornyelse

I dette meget enige panel sad hhv. Johannes Lundsfryd Jensen (borgmester i Middelfart), Bjørn Bedsted (underdirektør i Teknologirådet), Uffe Elbæk (partileder for Alternativet) og Zakia Elvang (partner i We Do Democracy). De snakkede om vigtigheden af borgerinddragelse for det danske demokrati og gennemgik de forskellige måder, dette kan føres til livs på. Uffe Elbæk fik efterfølgende mulighed for at kommentere på vores borgerforslag om reel åbenhed om privat partistøtte, som han var meget begejstret for. Hør, hvad han sagde her. (Link kommer)

Kan profit og etik gå hånd i hånd?

Til denne debat udspurgte journalist, Natasja Crone, hhv. Kristian Weise (generalsekretær i Oxfam IBIS) og Mia Amalie Holstein (velfærdspolitisk chef for CEPOS) om, hvem virksomhederne står til ansvar for. Der var bred enighed om, at virksomheder har både etisk og finansielt ansvar overfor deres kunder, og at Danske Bank havde svigtet alle i denne sag. Dog holdte CEPOS fat i, at beskatning og afgifter af banker kun rammer deres kunder, og at skandalen i Danske Bank kun ramte folk i Rusland. Danske Bank erkendte deres svigt men var vage om de initiativer, de har sat i gang for at forbedre deres korruptionsforebyggelse. Igen er civilsamfundets  forventninger høje.

Mød journalisterne der afslørede hvidvask i Danske Bank

I 2018 vandt Berlingskes graverjounalister Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lund Cavlingsprisen for deres afdækning af forholdene i Danske Banks estiske filial, der undervejs blev kaldt verdens største hvidvasksag. Til denne debat uddybbede de hvilke arbejdsmetoder, detaljer og konsekvenser, sagen bestod af. Niveauet af undergravning og magtmisbrug, der har foregået, før hvidvask af disse proportioner kan foregå, er helt ubegribeligt.

Snyd i det offentlige, vender vi det blinde øje til?

Til denne debat udspurgte tidligere TI-DK bestyrelsesmedlem Tormod Tingstad (partner hos Kammeradvokaten) hhv. Peder Larsen (fhv. formand for Statsrevisorerne), Jonas Groes (partner i EY), Henning Thiesen (formand for Djøf) og Davis Trads (Folketingskandidat for Socialdemokratiet) om, hvorvidt der er brug for en indsats fra det offentlige, eller om det kan klares med IT-systemer og eksterne konsulenter og advokater, når det kommer til snyd i det offentlige. Panelet var enige om, at ansvaret altid ligger hos ministeren, og TI-DK spurgte ind til vigtigheden af at skabe en læringskultur omkring at finde ud af, hvad der går galt, og hvad der skal forbedres, i stedet for at udpege enkelte til at bære ansvaret. Dette blev til en vis grad omfavnet, selvom korruption i Danmark for nogle stadig var ikke-eksisterende. Dette bekræftede igen TI-DK i vores arbejde.

Hard Talk: Lars Trier Mogensen interviewer Frank Vang-Jensen

Det var koncerndirektør og Head of Nordea Personal Banking, Frank Vang-Jensen, der var i den varme stol hos Lars von Trier Mogensen (chefredaktør, kommentator og forfatter, Føjleton, Radio 24/7, Jyske Bank TV) i denne debat. Trier spurgte kritisk ind til bankens omdømme og rolle i samfundet, og det blev konkluderet, at der er høje forventninger fra borgernes side til konsekvent handling og oprydning. Dog kan bankerne ikke løse det alene, og der er brug for holdningsændringer i det danske samfund. TI-DK arbejder videre mod dette mål.

Følger der en mundkurv med uniformen?

Politi- og fængelsbetjente får af vide, at de skal tænke sig om, før de udtaler sig om deres arbejdsforhold. Denne arbejdskultur kan ændres ved hjælp af bl.a whistleblowordninger. Claus Oxfeldt (forbundsformand for Politiforbundet), Bo Yde Sørensen (forbundsformand for Fængselsforbundet) og Pernille Boye Koch (lektor i offentlig ret på RUC) diskuterede derfor effekten af disse. Fra TI-DK’s perspektiv endte dette i et konkret eksempel på, at når tillidsfolkene ikke tror på ordningerne, ender det i uhensigtsmæssig implementering. Der er ikke nogen one-size-fits all, og ordningerne skal tilpasses og designes sammen med brugerne. Endvidere omhandlede den omtalte arbejdskultur arbejdernes ytringsfrihed, og her gjorde TI-DK også opmærksom på forskellen ved ytringsfrihed og whistleblowing, som omhandler en ret til at ytre sig om sine forhold og så retten til at sige fra, når noget er forkert. Disse bør derfor gå hånd i hånd og ikke være modsætninger.

Hvad er prisen for en karriere i politik?

Til denne debat diskuterede tidligere medlemmer af Folketinget, Carl Holst (Venstre) og René Gade (Alternativet), bagsiden af den politiske medalje. Relationen mellem medier og politikere blev omtalt som afhængig af ofte private eller længerevarende relationer og var ikke altid fair. Dette gav stof til eftertanke omkring hvilke forhold, der er optimale, for ikke at have en mediedækning styret af vennetjenester og lignende.

Hvor går grænsen for filantropien i et demokrati?

Til den sidste debat for TI-DK’s vedkommende talte Lene Skole (administrerende direktør for Lundbeckfonden), Bente Sorgenfrey (næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation) og Marianne Philip (næstformand for Novo Nordisk Fonden) om den stigende invitering fra fonde i det danske samfund. TI-DK spurgte ind til, hvordan transparensen helt praktisk sikres i de tilstedeværende fonde, og her blev det fremhævet, at transparens starter inde i en organisation eller virksomhed for at være transparent udadtil også.

Scroll to Top
Transparency International Danmark