Styrkelse af Forsvaret mod Korruption

Transparency International præsentere ny rapport om anti-korruptions tiltag i forsvarspolitik

I takt med at Danmark øger investeringerne i forsvarsbudgettet med milliarder i de kommende år, rejser spørgsmålet sig: Hvor godt er vi egentlig rustet til at modstå korruption i forsvarssektoren?

Forsvars- og sikkerhedsindustrien er særligt udsat for korruption, grundet de enorme penge beløb, indflydelsen af politik og magt, samt den betydelige grad af hemmelighed og fortrolighed, der skyldes de sikkerhedspolitiske aspekter.

I efteråret præsenterede den internationale enhed af Transparency International, der arbejder med forsvar, en ny rapport, der ser på problemet internationalt og hvordan anti-korruptionstiltag kan integreres i forsvarspolitik og systemer i flere lande. Rapporten udfolder den globale sikkerhedsrisiko og sætter generelle rammer for forebyggelse af korruption med 10 anbefalinger til anti-korruptionstiltag på tværs af lande.

En af de vigtigste internationale anbefalinger for danske forhold er at erkende og tale åbent om korruption som et fænomen i forsvarssektoren. Både globalt og nationalt, er der en manglende lyst til at tale om korruption og erkende det som et problem. Risiciene i Danmark finder vi på det strukturelle niveau, særligt relateret til sager om indkøb af forsvarsmateriel.

I det nuværende forsvarsforlig mangler der hensyntagen til, hvordan man skal håndtere andre politiske interesser, der ønsker at handle med forsvaret. Den grundlæggende manglende erkendelse af åbenhed og gennemsigtighed medfører en betydelig risiko forbundet med de mange der ønsker at handle med forsvaret.

I Danmark skal vi derfor kræve af vores politikere, at de etablerer robuste strukturer og indføjer et kapitel om forebyggelse af korruption og usaglige hensyn i administration af de mange milliarder i forsvarsforliget. Vi skal være åbne om det, for vores sikkerhedspolitiske interesser afhænger også af, at andre lande gør det samme. Danmark kan ikke sætte krav til vores samarbejdspartnere, hvis vi ikke selv har styr på butikken.

Scroll to Top
Transparency International Danmark