TI-DK håber på bred implementering af EU’s whistleblowerdirektiv

D. 7. oktober vedtog EU-Kommissionen et endeligt direktiv om beskyttelse af whistleblowere, der skal udgøre fundamentet for større europæisk fokus på omfavnelse af åbenhed og blotlægning af korruption. Transparency International Danmark hilser direktivet varmt velkommen, da Danmark i mange år har fået international kritik for fraværet af regler for beskyttelse af whistleblowere. Det bør ikke være på bekostning af egen sikkerhed at gøre opmærksom på lovovertrædelser.

Direktivet indeholder krav til langt større beskyttelse af whistleblowere i både den offentlige og private sektor, og udvider samtidig definitionen af whistleblowere, så den også omfatter fx frivillige eller aktionærer. Derudover skal direktivet sikre juridisk og finansiel støtte til whistleblowere, ligesom en lang række offentlige og private enheder skal etablere interne whistleblowing-mekanismer. Fremover vil alle former for hævngerninger overfor whistleblowere være ulovlige, og det bliver strafbart at forhindre whistleblowere i at sprede deres oplysninger.

Vedtagelsen af EU-direktivet sikrer dog ikke i sig selv bedre rettigheder for whistleblowere i fremtiden. Helt afgørende er det, at de enkelte medlemslande af EU, indenfor den givne ramme på to år, formår at implementere direktivet i deres respektive nationale lovgivninger således, at der ikke efterlades gråzoner eller ’huller’ til fortolkning. Transparency International Danmark håber derfor på en bred implementering af direktivet i Danmark, så regler og rettigheder sikrer optimal beskyttelse af fremtidige whistleblowere.

Læs Transparency Internationals analyse samt anbefalinger ifm. whistleblowerdirektivet her: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/building_on_the_eu_directive_for_whistleblower_protection

 

Scroll to Top
Transparency International Danmark