TI regionalt møde i Lissabon

ECA = Europe & Central Asia

TI’s nationale chapters er organiseret i regioner. Danmark er med i ECA, som omdatter Europa og Centralasien. Der er ca. 50 chapters i ECA, heraf 28 fra EU. Fra Nuuk i vest til Vladivostok i øst. Fra Thule i nord til Ankara i syd. ECA dækker næsten hele spektret på Corruption Perception Index, fra Danmark/Finland på plads nr. 1 til Kirgistan på plads nr. 154.
TI afholder hvert år møder for chapternes repræsentanter: Regionale møder i forsommeren og globale møder i senefteråret. Det regionale ECA-møde fandt sted 5.-7. juni i Lissabon og havde samlet ca. 150 deltagere. Fra TI-DK deltog foreningens formand Knut Gotfredsen.

Agenda

Formålet med de regionale møder er dels kommunikation fra TI-S (hovedkontor) til de nationale chapters, dels drøftelser om implementering af TI’s strategi og endelig møder mellem de enkelte chapters om fælles interesseområder.
Strategiske områder
“No impunity” er et af de vigtige punkter på TI’s agenda. Det kan nærmest oversættes ved “Ingen straffrihed”.
Målet er dels at retsforfølge korrupte magthave m.fl., dels at returnere de stjålne værdier til staterne og dermed befolkningerne.
Der var nogle meget spændende indlæg fra bl.a. Rusland og andre østeuropæiske lande og fra de mere fjerne centralasiatiske lande, bl.a. Kazakstan.
Der blev drøftet detaljerede handlingsplaner og aktivitetsområder, men det er også klart, at den korrupte klasse vil ikke passivt se til at deres værdier tages fra dem. Derfor ser man også i de mest korrupte lande, at der kan være væsentlige personlige og/eller økonomiske risici for TI’s medarbejdere og frivillige.
Den finansielle sektor er et andet væsentligt punkt på TI’s agenda. Dels er der den korrupte forretningsadfærd i sektoren selv (for eksempel er summen af de bøder, som den engelske banksektor er idømt for manipulation af LIBOR-renten større end Ghana’s BNP). Dels er der sektorens rolle og adfærd i relation til håndteringen af udbyttet fra korruption (og anden kriminalitet) og placering af pengene i pengely/skattely. Der er mange gæt på hvor mange trillioner USD der er tale om, men et præcist tal kan i sagens natur ikke opgøres. TI’s Private Sektor gruppe arbejder bl.a. med den finansielle sektor.
Den økonomiske krise har ikke svækket korruptionen, snarere tværtimod. Det blev også understreget i foredraget af Nicola Bonucci, som er chef for OECD’s juridiske afdeling. Han konstaterede bl.a. at OECD’s medlemmer ikke gør en tilstrækkelig indsats for at bekæmpe bestikkelse i udlandet (det gælder desværre også Danmark). Måske betyder den økonomiske krise, at virksomhederne er lidt mere ivrige efter udenlandske ordrer og måske også at myndighederne ser mere igennem fingre med det.
Andre chapters
Det var rigtig spændende for mig at møde TI-folk fra de mange chapters. Der lægges fantastisk megen energi og entusiasme i landene, så man må tro på at det hjælper, selvom det er på den lange bane.
Et af de områder, som jeg fulgte opmærksomt var “Local Integrity Studies”, dvs. måling af korruption/integritet på niveauet under nationalstaten (i Danmark er det kommuner og regioner). Mange chapters har gennemført eller er igang med at gennemføre sådanne analyser. Det var tankevækkende at se præsentationen fra Bosnien-Hercegovina, hvor kommunerne var farvelagt efter graden af korruption (baseret på rimeligt detaljerede data). Korruption i kommuner og regioner er et af TI-DK’s strategiske satsningsområder, og det bliver spændende at se resultatet for danske kommuner om et par år. Også Norge havde et spændende projekt igang på området.

Der var også en workshop om privat partistøtte i EU. Det er jo rigtig vigtigt her op til valget i maj 2014 til EU-parlamentet. TI-DK vil forsøge at præge reglerne i Danmark, men spørgsmålet er om Folketinget “bider til bolle” eller fortsat sylter den opstramning af lovgivningen, som Danmark for 10 år siden forpligtede sig til i Europarådet.
Sammenfatning
Det var et spændende møde. Når man ser hvad andre TI chapters skal kæmpe imod, bliver man taknemmelig for at leve i et af de mindst korrupte lande i verden. Men det giver bestemt også en forpligtelse til at dele vores erfaringer med andre (og huske selv at lære af de andre).

Scroll to Top
Transparency International Danmark