TI-DK’s velkomstbrev til nye og genvalgte folketingsmedlemmer

TI-DK ønsker alle de nye og genvalgte folketingsmedlemmer et stort tillykke med mandatet og vil udtrykke en stor tak for den opgave, de påtager sig. Med den opgave følger et stort ansvar overfor de vælgere, som har valgt at stemme på de kandidater og partier, der nu er tildelt en plads i Folketinget.


For det mandat, som 179 medlemmer af Folketinget nu sidder med, har vælgerne tillid til bliver forvaltet ansvarligt, troværdigt og ordentligt. Hvis ikke, vil det være et svigt og tillidsbrud overfor de vælgere, som har medvirket til, at en bestemt politiker har fået en plads i Folketinget. For netop tilliden til politikerne i Danmark er under pres, hvilket vi håber de ny- og genvalgte folketingsmedlemmer tager alvorligt og vil arbejde for ikke at svække yderligere.


Derfor er målet med TI-DK’s velkomstbrev til folketingsmedlemmerne at styrke tilliden til dem, da det er helt afgørende for et stærkt og velfungerende demokrati. Velkomstbrevet indeholder tre handlinger, som vi i TI-DK mener er et skridt i den rigtige retning og vil medvirke til at genoprette den mistede tillid.


Den første handling indebærer, at politikerne registrerer sig i registret for folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser. På den måde ved vælgerne hvilke interesserer politikerne tager med sig i Folketinget. Den anden handling vedrører en overvejelse af at imødekomme den vedvarende kritik af Danmarks regler for lobbyisme og partistøtte. Det er en del af det politiske arbejde at mødes med lobbyister og jo flere interessenter og eksperter man som politiker mødes med, desto flere synspunkter opnår man, hvilket er med til at skabe bedre politik. Det er bare vigtigt, at vælgerne ved, hvem I mødes. For når lobbyisme foregår bag lukkede døre og i det skjulte, er der rum for spekulationer og konspirationsteorier. Derfor skal der være gennemsigtighed for at styrke tilliden til det arbejde, politikerne foretager. Den tredje og sidste handling er at holde sig fra dyre gaver og generøse invitationer. Som politiker skal man være bevidst om den magt, man sidder med og, at der står flere klar, som gerne vil have indflydelse på den magt. Derfor skal man holde sig fra fristelser, som kan virke uskyldige, men som indirekte har en påvirkning.


Vi håber, at de danske folketingsmedlemmer vil læse velkomstbrevet og reflektere over de handlinger, vi råder dem til at tage med sig i deres arbejde som repræsentanter for den danske befolkning. Målet er selvfølgelig, at de påtager sig handlingerne og dermed viser, at de tager (manglende) tillid til politikerne alvorligt.


Læs det fulde velkomstbrev her.

Scroll to Top