EU

Hvad kan man få for 894 millarder kroner?

01/07/2014 – De nye EU Parlamentsmedlemmer mødtes i dag i deres første plenarmøde – Transparency International Danmark vil gerne ønske god arbejdslydt og minde om, at vi har en aftale… 

Transparency International Danmark hilser EU kommissionens første antikorruptions rapport velkommen

EU kommissionens første anti-korruptions rapport, der inkluderer en analyse af anti-korruptionstiltag i den offentlige sektor i alle 28medlemslande, blev offentliggjort i dag den 3/2 2014. Det er den første samlede rapport fra Kommissionens side. Næsterapport vil blive fremlagt om 2 år. Rapporten er baseret på allerede fremlagte rapporter fra især OECD, Europarådet og TI Danmark, og fremkommer derfor som sådan ikke med noget nyt. Kommissionen har i stedet taget den kritik som tidligere er blevet fremlagt af TI til sig – hvilket i sig selv er glædeligt. Disse punkter er: Manglende beskyttelse af whistleblowers Manglende gennemsigtighed i partifinansieringen Manglende ihærdighed i efterforskningen af eksisterende sager

Scroll to Top