TI-DK i Paneldebat på KU

PoKo – lessons to be learned for the world’s least corrupt country

I oktober måned deltog næstformand for Transparency International Danmark (TI-DK) Jesper Olsen i et event arrangeret af studenterforeningen Politik og Kommunikation (PoKo) samt Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Arrangementet startede med et oplæg af den amerikanske forsker, David Szakonyi, der er professor v. George Washington University. Szakonyi, hvis forskning bl.a. angår politisk pkonomi og korruption, præsenterede her sit arbejde med projektet “Anti-Corruption Data Collective”, et netværk af journalister, forskere og aktivister, der sammen vil undersøge og bekæmpe korruption, ved brug af “big data”.

Efterfølgende dannede temaet “Lessons to be learned for the world’s least corrupt country” rammerne for en paneldebat. Mere konkret var fokus på hvilke udfordringer Danmark står overfor i forbindelse med korruption, selvom det ifølge Corruption Perception Index er det mindst korrupte land i verden (https://www.transparency.org/cpi2018). TI-DK’s næstformand, Jesper Olsen, udgjorde sammen med David Szakonyi, politiker Rasmus Jarlov (K) og professor ved Institut for Statskundskab Asmus Leth Olsen debattens faglige panel.

Indledningsvis blev Danmark rost for den høje sociale tillid, hvor det bl.a. blev nævnt, at 80% af tabte tegnebøger i Danmark finder tilbage til ejeren. Til sammenligning gælder det kun for ca. 20% i Kina. Der var dog bred enighed i panelet om, at Danmark stadigvæk har en række udfordringer, men hvorvidt sager som f.eks. Danske Bank-skandalen er korruption var der uenighed om.

TI-DK’s næstformand indledte med at problematisere det billede, der ofte bliver tegnet af Danmark i korruptionsmæssige sammenhænge: Danmark som det ideelle samfund, hvor korruption ikke spiller nogen signifikant rolle. Problemet med korruption er ifølge TI-DK, at “vi ikke kan vide, om vi er korrupte, netop fordi korruption foregår i det skjulte”. I forlængelse af dette nævner Jesper Olsen ligeledes, at selve den måde, man anskuer korruption på i Danmark, er problematisk, fordi det betragtes som et fænomen, der udelukkende foregår i det offentlige. Der er flere eksempler på, at nogle af de største sager foregår i samspillet med den private sektor. Her nævnes bl.a. ATEA-sagen samt den nyere Danske Bank-sag. Derfor implicerer TI-DK’s definition af korruption også hvidvaskning, netop fordi hvidvaskning muliggør at høste frugterne af korruption.

TI-DK’s næstformand kom ligeledes ind på de udfordringer Danmark stilles overfor i en stadig mere globaliseret verden. Her nævner Jesper Olsen at korruption i dag, i et større omfang, foregår på tværs af landegrænser, hvilket stiller et land som Danmark i en langt mere udsat position, fordi den danske tillid er så høj. På baggrund af dette fokuserer TI-DK netop på, hvordan man undgår korruption på et politisk systematisk niveau, frem for udelukkende at bekæmpe det juridisk. Som et eksempel på den systematiske karakter, som korruption ofte har, henviser Jesper Olsen til Britta Nielsen-sagen:

“Selvom der er regler, der skulle forebygge handlinger af denne karakter (red. Overførsler af statsmidler til egne konti), er det et eksempel på en systemfejl, netop fordi ingen får ansvaret for hvordan det kunne lade sig gøre. En personlig ‘fejl’ vidner altid om en systemfejl.”

I forlængelse af dette adresserer næstformanden, at “hver gang vi i Transparency rejser problemet om, at Danmark ikke er immun overfor korruption, vil ingen diskutere det”. TI-DK mener således ikke, at folk tager denne problemstilling alvorligt, fordi problemerne i Danmark er relativt små i

forhold til andre lande. Derfor understreger TI-DK vigtigheden af ikke at være bange for at bruge ordet korruption:

“Fordi problemet er større i andre lande, betyder det ikke, at det ikke eksisterer i Danmark. Du stopper ikke med at bruge tandbørsten, blot fordi tandlægen siger, at du har fine tænder”.

Find ud af, hvornår vi afholder vores næste arrangementer her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark