Pressemeddelelser

2010 09/12/10 Global Corruption Barometer 2010 Borgere vurderer, at korruption er et stigende problem, men er klar til at bekæmpe den. Det er resultatet af Transparency International’s største globale opinionsundersøgelse. Hele undersøgelsen 09/12/10 Corruption Perception Index 2010 Offentliggørelse af Corruption Perception Index 2010 – Reaktionen på den globale krise skal prioritere nul-tolerance over for korruption. Hele ranglisten Metodisk note for CPI 2010 Hele undersøgelsen 26/10/10 Jobopslag Transparency International søger forsker og projektkoordinator til National Integrity System studie. 15/09/10 OECD Progress Report 2010 Rapport om bekæmpelsen af bestikkelse af udenlandske offentlige embedsmænd i internationale transaktioner. 08/02/10 OECD Progress Report 2009 Rapport om bekæmpelsen af bestikkelse af udenlandske offentlige embedsmænd i internationale transaktioner 2009 18/11/09 Corruption Perceptions Indeks 2009 Korruption truer det globale økonomiske opsving og stiller store udfordringer til lande med konflikter. Præsentation af CPI 2009 Fuld oversigt over CPI 2009 Metodebeskrivelse af CPI 2009 FAQ for CPI 2009 01/10/09 Conference on Extractives in Copenhagen October 23 2009 Transparency International Danmark er medarrangør af en stor international konference om udvindingsindustriens potentiale for bæredygtig udvikling den 23. oktober 2009 i København. 23/09/09Global Corruption Report 2009 Transparency International offentliggør i dag den årlige rapport “Global Corruption Report”, der i år omhandler korruption i den private sektor. Læs hele rapporten 11/08/09 Skat melder sig ind i Transparency International Danmark SKAT har som den første offentlige myndighed meldt sig ind i den danske afdeling af Transparency International 02/06/09 Global Corruption Barometer 2009 Transparency International publicerer i dag ”Global Corruption Barometer” for 2009. Læs hele rapporten FAQ om GCB 2009 06/05/09 Ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter Transparency International Danmark hilser den nye aftale om åbenhed for ministres udgifter og aktiviteter velkommen. 06/05/09 Debatarrangement om menneskehandel og korruption Transparency International og Mellemfolkeligt Samvirke inviterer til et spændende debatarrangement om menneskehandel og korruption 27/03/09 Bedrageri i virksomheder – debatarrangement Seminar den 23. april med den engelske revisor Nigel Iyer, som er specialiseret i bedrageri og korruption i virksomheder 17/01/09 Korruption i sport – debatarrangement Transparency International Danmark og Play The Game inviterer til debatarrangement om korruption i sportens verden. 2008 08/12/08 Bribe Payers Indeks 2008 Transparency International har offentliggjort Bripe Payers Index 2008. Læs hele rapporten FAQ for BPI 2008 22/11/08 Eurobarometer 2008 Ny rapport viser, at de fleste borgere i EU anser korruption for at være udbredt. Læs hele rapporten 29/09/08 Lobbyisme og demokrati – debatarrangement Den 9. oktober 2008 afholder Mellemfolkeligt Samvirke og Transparency International Danmark debatarrangement om lobbyismens rolle i forhold til demokrati. 22/09/08 Corruption Perceptions Index 2008 Transparency Internationals årlige korruptionsindex ”Corruption Perception Index” blev offentliggjort tirsdag d. 23. september kl. 10:00. Ranglisten for CPI 2008 Præsentation af CPI 2008 Kort over CPI 2008 FAQ for CPI 2008 Metodebeskrivelse for CPI 2008 Highlights fra EU/Vesteuropa 2008 21/08/08 International konference om korruptionsbekæmpelse Fra d. 30 oktober til d. 2. november afholdes den 13. internationale anti-korruptionskonference (IAAC) i Athen. 07/08/08 Korruptionsforebyggelse indenfor humanitær bistand Transparency International har udgivet en ny rapport om forebyggelse af korruption i forbindelse med humanitære bistandsindsatser. Læs rapporten

Ny britisk anti-korruptionslov

1. juli 2011 trådte den nye britiske anti-korruptionslov i kraft. Den kan få stor betydning for danske og internationalie virksomheder. Loven betegnes som den strengeste anti-korruptionslov i verden på det lovgivningsmæssige plan, samtidig med at den opfordrer til forebyggelse. Det mener Transparency International Danmark giver god mening. Bred dækning Alle virksomheder med aktiviteter i Storbritannien er omfattet af loven, som også gælder for virksomhedernes aktiviteter udenfor Storbritannien. Uanset om man har et britisk datterselskab eller blot er repræsenteret ved en agent er man nemlig omfattet af den nye lov. Loven er desuden eksterritorial, hvilket vil sige at den gælder både inden- og udenfor de britiske øer. Det betyder altså at korruption begået i for eksempel i et afrikansk land kan retsforfølges i Storbritannien, hvis virksomheden har aktiviteter der. Den britiske lov omfatter såvel dem der betaler og dem der modtager bestikkelse, og dækker korruption begået i såvel offentlig som privat regi. Lovens indhold kort fortalt: Alle virksomheder med aktiviteter i Storbritannien er omfattet Danske virksomheder, der har en filial, datterselskab, salgskontor e.lign. vil være underlagt den nye lovgivning. Loven er eksterritorial Det betyder at handliger foretaget udenfor Storbritannien også er omfattet af loven, og virksomheder med aktiviteter i Storbritannien, der medvirker til bestikkelse uanset hvor i verden, vil kunne blive retsforfulgt i Storbritannien. Et compliance-setup er påkrævet Virksomheder skal have et compliance-setup for at leve op til loven. Set-uppet afhænger af en risikovurdering, hvor branche, marked, størrelse, kompleksitet etc. vurderes. Virksomhederne har ansvaret Virksomheder er ansvarlige for handlinger begået af agenter og andre repræsentanter for virksomheden. De nye guidelines anbefaler derfor at der foretages due diligence, hvor det undersøges hvem man ansætter. Hvis en af virksomhedens ansatte eller en agent, der repræsenterer virksomheden begår bestikkelse, kan det give høje bøder, offentlig udhængning og udelukkelse fra offentlige udbud i Europa. Hvis virksomheden kan påvise at den havde et godt compliance set-up og at hændelsen var en enlig svale initieret af medarbjederen eller agenten selv, ken virksomheden klare frisag. Læs mere om loven her.

Scroll to Top