Velkommen til Transparency International Danmark

Nedenfor findes udvalgte nyheder. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at følge med.

27 offentligt ansatte sigtes i bestikkelsessag

05-07-2016 I juni måned sigtede Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 27 offentligt ansatte for at have taget imod gaver fra privat it-virksomhed.corruption_tablet_cloud

Det vides endnu ikke om personerne er implicerede i den igangværende efterforskning af Atea-sagen, men ikke destomindre bør det tydeligvis fortsat resonere at denne form for opførsel ikke må accepteres her i Danmark. Gaverne har varieret i størrelsesorden fra 4 T DKK til 50 T DKK fortæller statsadvokaten. Blandt de sigtede er ansatte fra Forsvaret, Forsvarets Efterretningstjeneste, Københavns Kommune, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Udenrigsministeriet m.fl..

Læs hele indlægget

Lancering af Business Integrity Forum

17-06-2016 Transparency International Danmark annoncerede et nyt spændende netværk-tiltag ved lanceringsevent for TRAC rapporten d. 14. juni. Arrangementet var gæstet af talere fra både TI kapitler i både Holland og England. Desuden fremlagde TRAC teamet deres resultater. Nedenfor kan du finde præsentationerne fra arrangementet. DSCF3304

Først præsenterede TRAC teamet deres resultater for undersøgelsen af de største danske virksomheder: Se mere her.

Anne Scheltema Beduin præsenterede resultater fra den hollandske version af TRAC samt lidt baggrundsstof om det Hollandske Business Integrity Forum (også kaldet det Institutionelle Integritets Forum): Se mere her.

Foreningens formand, Knut Gotfredsen, præsenterede hernæst muligheden for virksomheder også få at lavet en analyse af anti-korruptionsprogrammer, organisationens transparens og landebaseret rapporting jvf. TRAC metoden: Se mere her.

Peter Van Veen fra det engelske TI kontor fremlagde erfaringer fra det engelske Business Integrity Forum: Se mere her.

Slutligt fremladge Knut Gotfredsen ambitionen om at etablere et Business Integrity Forum i Danmark og tog reaktioner fra salen i samme omgang: Se mere her.

Ny rapport viser klar forbedring i de største virksomheders transparens omkring anti-korruption

15-06-2016 Transparency International Danmark (TI DK) offentliggjorde i går en rapport om de største danske virksomheders transparens omkring anti-korruption, koncernejerforhold og landerapportering. Vi kalder rapporten TRAC DK 2016 (Transparency in Corporate Reporting).Frontpage_Resized

Fire studerende fra CBS har for TI-DK analyseret, hvordan de 30 største danske virksomheder (20 børsnoterede og 10 ikke børsnoterede) rapporterer om deres anti-korruptionspolitik, ejerforhold i koncernen og økonomiske nøgletal per land. Der er udvalgt de største virksomheder fra hver gruppe, som er aktive i mindst fire lande. Analysen er baseret på en metode udviklet af vores globale organisation og er uændret siden vi i 2014 lavede en tilsvarende analyse af de 20 største danske børsnoterede selskaber (TRAC DK 2014). Konsistensen i metoden gør det muligt direkte at sammenligne resultaterne fra 2014 med 2016.

Læs hele indlægget

Anonyme selskaber: Overholder G20 landene deres egne principper?

10-06-2016 Rapporten ”Just for Show?” fra Transparency International tager temperaturen på hemmelighedernejust for show

UNODC (UN Office on Drugs and Crime) anslår, at der årligt hvidvaskes ml USD 800 mill. – 2 trillion, hvor anonyme selskaber spiller en stor rolle for hvidvask af midler fra fx korruption.

TI-DK bringer en skarp oversigt over rapportens indholder og dens implikationer. Læs hvordan G20 klarer sig på ti principper om transparent ejerskab.

Læs hele indlægget

Kick-off på nyt spændende anti-korruptions netværk og lancering af årets TRAC rapport

EVENT: Er du interesseret i hvordan 30 af landets største virksomheder klarer sig indenfor anti-korruption og gennemsigtighed? Er et eksklusivt netværk med mulighed for faglig input fra ledende eksperter og erfaringsdeling lige det du leder efter? Så kom til lancering og kick-off på det danske Business Integrity Forum hos Transparency International Danmark, d. 14. juni 2016 kl. 13-17. TRAC

Få TRAC rapportens resultater
I 2014 udgav Transparency International Danmark den første danske TRAC (Transparency in Corporate Reporting) rapport, som analyserede de 20 største børsnoterede selskabers rapportering på anti-korruption og gennemsigtighed med hensyn til complianceprogrammer, selskabsstruktur (datterselskaber og ejerforhold) samt land-for-land rapportering. Den 14. juni udkommer 2016-rapporten og du er inviteret til lancering hvor resultater og analyser vil blive fremlagt. Vi har også inviteret Anne Scheltema Beduin fra vores søsterorganisation i Holland til at fortælle om deres resultater. I år har vi analyseret, ikke alene de 20 største børsnoterede danske virksomheder, men også de 10 største ikke-børsnoterede. Dvs. 30 i alt.

Hjælp os med at designe det bedste rådgivnings- og netværksforum for Jer
Lejligheden benytter vi til at lancere et nyt og spændende initiativ for virksomheder, der allerede drives med stor succes flere andre steder i verden – Business Integrity Forum. Det er et eksklusivt forum for danske virksomheder, som ønsker at være i spidsen indenfor integritet, gennemsigtighed og anti-korruption. Her tilbydes medlemmer jævnlige møder med internationale eksperter og frontløbere, eller med jurister og specialister, der kan rådgive i forhold til ny og aktuel lovgivning. Initiativet er en stor succes i Storbritannien og vi har derfor inviteret direktøren for initiativet, Peter Van Veen til at komme og fortælle om deres arbejde. Læs mere her.

Vi vil gerne invitere deltagerne til at bidrage med idéer og tanker om brændende emner og spændende mennesker der kan inviteres til de første arrangementer, når vi lancerer initiativet sidst i programmet. Vi tror på, at et dansk virksomhedsnetværk, kan skabe en nødvendig støtte til jeres udfordringer og initiativer på korruptionsområdet. Hjælp os med, at tilrettelægge det efter jeres behov og ønsker.

Læs hele indlægget

Besøg os på Facebook