Velkommen til Transparency International Danmark

Nedenfor findes udvalgte nyheder. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at følge med.

Lovforslag om matchfixing positivt skridt i kampen mod korruption i sporten

2015-01-20 Nyt lovforslag kriminaliserer og stiller krav til forebyggelse af matchfixing

Baseret på en arbejdsgruppes rapport har kulturminister Marianne Jelved fremsat et lovforslag, der skal kriminalisere bestikkelse indenfor idrætten og gøre tilskud til idrætsforeninger afhængige af, at foreningerne gør en forebyggende indsats mod problemet. Lovforslaget vil samtidig bemyndige kulturministeren til at oprette et sekretariat for en national platform for bekæmpelse af matchfixing.

Skærmbillede 2015-01-20 kl. 10.08.43

Læs hele indlægget

Måske lidt mere transparens vedr. folketingsmedlemmers økonomiske interesser

2014-11-30 Nye krav til forlketingsmedlemmers registrering af hverv og interesser – dog først efter næste valg

Folketingets udvalg for Forretningsorden har på mødet den 26. november vedtaget at gøre registreringen af hverv og økonomiske interesser obligatorisk, hvor den tidligere var frivillig.

Ændringen er vedtaget af et flertal, men var ikke enstemmigt, idet Venstre og Konservative stemte imod.3

Læs hele indlægget

Meget vigtigt stillingsopslag

2014-11-30 Jobannonce for departmentschef til Justitsministeriet

Det er nu muligt at søge stillingen som departmentschef i Justitsministeriet. Som bekendt blev den tidligere departmentschef – Anne Kristine Axelsson – for nylig forflyttet til Kirkeministeriet antagelig som følge af hendes medvirken i nogle spektakulære  sager, hvoraf især 2 påkaldte sig opmærksomhed: Mødet hvor Henrik Sass-Larsen fik at vide at han ikke kunne sikkerhedsgodkendes og Nødløgnen i Chrisitania-sagen, hvor PET ikke ønskede, at Retsudvlaget med Pia Kjærsgaard skulle besøge Christiania.

Læs hele indlægget

Retssag om korruption mod Mubarak afvist af retten i Ægypten

2014-11-29 En ægyptisk domstol har afvist en sag mod tidligere præsident Hoshni Mubarak og 2 af hans sønner for korruption

Det var håbet, at et af resultaterne af “det arabiske forår” ville blive retsforfølgelse og domfældelse af nogle af de tidligere ledere for urimelig personlig berigelse ved hjælp af korruption. Det menes således, at Hoshni Mubarak – inden han blev væltet var en af verdens 10 rigeste mænd (selvom han ikke optrådte på magasinet Forbes’ årlige liste over verdens rigeste).

Læs hele indlægget

Næstformand Natascha Felix repræsenterer TI i Retsudvalget

2014-11-20 Retsudvalgets høring om Whistlerblowere 19. november 2014

Natascha FT-TV høring 20141119TI-DK deltog med næstformand Natascha Felix d. 19 november 2014 i en høring i Folketingets retsudvalg om whistleblowere. Sammen med Anders Kjærgaard, whistleblower fra Forsvaret og stifter af organisationen Veron, Helle Hjort Bentz fra FTF og Lars Qvistgaard fra DJØF, var TI-Danmark inviteret til at belyse spørgsmålet: “Retstilstanden for Whistleblowere – er der behov for yderligere tiltag? “

Læs hele indlægget