Transparency Denmark

Transparency Denmark

Velkommen til Transparency International Danmark

Nedenfor findes udvalgte nyheder. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at følge med.

Læren fra Skandinavien 

Artikel af Joao Grando til magasinet Exame.CEO (Brasilien oplag 200.000)
Oversætttelse af Knut Gotfredsen og Ulla Strøbech 

07/14/14 – De nordiske lande har opnået en grad af integritet og tillid, som synes svær at opnå. Men en god begyndelse er at begynde med nul tolerance mod korruption. John Werner Grando – Århus

Fernanda Pinto kom til Danmark for 11 år siden fra Brasilien. Hun tog sin kandidatgrad der, fik et godt job og blev gift med en dansker (og senere separeret). Hun siger hun ikke tænker på at flytte væk endnu, men der er stadig nogle ting hun ikke helt har vænnet sig til.  Vi taler med hende en fredag i slutningen af februar, mens hun spiser frokost i sit kontor på Aarhus Universitet, hvor hun er lektor i brasilianske studier. Vejret kan være et problem, ”17 timers sol”, siger hun og tegner tallet med sin pegefinger, ”det var hvad vi havde i sidste måned”. Men det er ikke vejret hun specielt er interesseret i at tale om når det drejer sig om Århus, en by på 315 000 indbyggere, den næststørste i landet. 

For 2 år siden kommer hun sent hjem efter en rejse og går lige i seng. Minutter senere, hørte hun nogen åbne hoveddøren. Hun stivnede og tænkte på de værste historier om vold som hun plejede at høre fra sin tante på hjemegnen i Cataguases, hendes hjemby i Minas Gerais. Tyven indså hurtigt, at der var mennesker i huset og køre straks væk for aldrig at blive set. Men da råber Fernanda allerede ind i telefonen, beder om hjælp hos politiet. Politiet kom hurtigt i bil og beroligede hende. “De sagde, at tyven kom, fordi han troede, at huset var tomt.” Tyven havde sandsynligvis ingen pistol. Dage senere lød politirapporten i den lokale avis således: ” Kvinde, 33, skræmmer tyv, der forsøgte at bryde ind i hendes hus”.

Som det ses, er Danmark og dets nabolande i Norden ikke fri for samtlige former for civilisationers ondskab, som mange forestiller sig. Problemer som vold og andre dårligdomme findes også her, men i mindre omfang, ligesom med solen.

Danmark lå i toppen i 2013 over de mindst korrupte lande

I løbet af de seneste år har de nordiske lande ligget i toppen af listen over de mindst korrupte i verden, ifølge undersøgelser offentliggjort årligt af Transparency International (TI). I 2013 lå Danmark i toppen af listen for tredje gang i fem år (nu sammen med Ny Zealand), efterfulgt af Finland, Sverige og Norge. Island, det mindste af de nordiske lande, var nr. 12 (Brasilien var nr. 72).

At skandinavernes stilling på ranglister har at gøre med det faktum, at de er velhavende og veluddannede er indlysende. Men hvordan forklare det faktum, at de overhalede rigere og mere magtfulde naboer, såsom Tyskland og UK? Hvad er det der er så specielt ved det iskolde vand i Norden?

Historikere og politologer peger på to forhold: historie og kultur. Det førende land i listen fra TI regerede i 500 år over alt det, der er i dag er kendt som Skandinavien og var fødestedet for dette fænomen. Kongerne af Danmark brugte kampen mod korruption for at bevare sin legitimitet over for et folk, som takket være den protestantiske reformation lærte at læse og skrive tidligt. Den første større ændring skete i slutningen af 1600-tallet, hvor strukturerne i riget blev rystet af tabet af Sverige. Kong Frederik den 3. indførte reglerne for ansættelse af tjenestemænd på grundlag af et system af meritokrati, for at slippe af med de adelsmænd, som truede hans suverænitet.

Den anden ændring kom i begyndelsen af 1800′erne. Danmark betalte prisen for at have støttet den besejrede Napoleon Bonaparte og denne gang måtte de opgive Norge. En økonomisk krise tog fat i riget, og tilfælde af korruption var mangedoblet. For at gøre tingene værre, truede liberale og demokratiske idéer kongens magt. Løsningen for kongen var at iværksætte en kampagne med nul-tolerance på korruption i forvaltningen med delegationer til at revidere kontorer inde og ny straffelov med skrappere straffe mod korruption. “Siden da er antallet af tilfælde af korruption aldrig steget,” siger Mette Frisk Jensen, postdoc ved Aarhus Universitet. “Den lokale integritet blev stærkere siden da, og dette forklarer i høj grad, hvorfor vi er som i dag.”

Hvis du har tillid til din forretningspartner, kan man reducere udgifterne til advokater

Lignende historier blev gentaget hos de skandinaviske naboer, og lige så vigtigt som de love og straffe var, hvordan det blev afspejlet i kulturen. Den danske samfundsforsker Gert Tinggaard Svendsen, opsummerer fænomenet i ét ord: Tillid. I sin forskning finder Svendsen en stærk sammenhæng mellem lav korruption i et land, og graden af tillid af sine borgere. Danmark er igen i spidsen i den rangordning af tillid foretaget af World Values Survey Institute, også her efterfulgt af de nordiske naboer. I sin bog Trust, der blev lanceret i 2011, anfører Svendsen flere eksempler på, hvordan dette manifesterer sig i praksis. En af dem er den vane at danskere lader børneklapvogne parkere på fortovet, mens de spiser frokost eller aftensmad. Formålet er, at babyer i vognen ” kan indånde ren luft”.

Men for Svendsen, er det største symbol på fordelene ved denne høje grad af tillid vejboder, kasser med grøntsager og frugter, som landmændene sætter ud til vejene for sælge deres produkter – uden tilstedeværelse af en salgsmedarbejder. Prisen er skrevet, og det er op til køberen at vælge produkt, lægge pengene i kassen og køre videre. Svært at tro? Ja, især i

Brasilien, der placeres sidst blandt de 86 lande i rækkefølgen af tillid. “Den tillid bliver en stor konkurrencefordel i forhold til andre lande,” siger Svendsen. “Hvis man kan stole på den person, man laver forretninger med, behøver man ikke at bruge så meget på advokater.”

På trods af de åbenlyse fordele ved lav korruption, er de nordiske lande en undtagelse. Af de 177 lande, som er analyseret i CPI fra TI, opfylder 54 lande halvdelen af kravene til integritet. Dvs. for to tredjedele af verden er korruption det fremherskende træk. Koordinator i Europa for TI i Europa, den italienske Valentina Rigamonti vurderer hvorfor det skandinaviske fænomen ikke gentages i resten af kontinentet.
“Love betyder intet, hvis de ikke implementeres,” siger hun. Hvad synes at have gjort en forskel for nordboerne var det en hurtig og effektiv angreb på problemet, eller som defineret af den svenske Bo Rothstein, leder af Institut for Kvalitet i Governance ved universitetet i Göteborg i Sverige, en handling i stil med Big Bang. Indtil 1800, sagde han, at regeringen i Sverige var kaotisk og korrupt. Ting begyndte at ændre sig, da den i en periode på 50 år vedtog snesevis af love til at bekæmpe korruption. “Det var helt klart en periode præget af Big Bang”.

Systemet er ikke let at kopiere og er ikke ufejlbarligt. OECD – de rige landes klub – vurderer, hvordan regeringerne overvåger korruption i de virksomheder, der eksporterer. Ifølge organisationen, opfører skandinaverne sig for det meste ligeså dårligt som andre europæere, når det kommer til korruption uden for grænserne for deres område. “Dette er ikke, hvad vi forventer af lande, der har nået meget i kontrol med korruption internt,” siger Patrick Moulette, leder af OECD korruptionsbekæmpelse.
I 2012 bemærkede OECD at Sverige på 10 år kun har anklaget ét selskab for korruption, selv om flere klager har fundet sted i perioden. Finland – det tredje mindst korrupte land i verden, frikendte i januar et statsligt selskab inden for våbenbranchen for at have betalt bestikkelse i Slovenien. “De skandinaviske samfund er nok, hvad den menneskelige civilisation har produceret bedst,” siger Alina Mungiu-Pippidi, direktør for Center for Forskning om Anti-korruption i Berlin, Tyskland. “Men når de investerer i Afrika syd for Sahara, føler de sig tvunget til at opføre sig efter de lokale standarder.”

Den største vanære for de nordiske lande foregik dog på Island, en østat med blot 320 000 indbyggere. Landet brød sammen efter krisen 2008, fordi de havde spekuleret på det internationale finansielle marked. I sådan en lille befolkning, hvor den for nordens folk så karakteristisk tillid simpelthen blev ødelagt, opstod et netværk af mennesker, der hjalp hinanden til stillinger og vendte det blinde øje til den eskalerende finansielle spekulation.
TI “kom til” at sætte landet på nr. 1 på listen over de mindst korrupte i 2006. Da den amerikanske boligboble brast og kredit tørrede op i verden, kollapsede Islands banker og nepotisme og favorisering kom for en dag. “Island havde alle de institutioner, som er del af en moderne stat,” siger Robert Wade, professor ved London School of Economics. “Men deres regering og dens forretningsmæssige elite vendte sig bort fra den nordiske model, og ønskede at blive det nye Dubai”.

Hvad er der så tilbage af den nordiske lære? Nyere teorier tyder på, at den omstændighed, at et samfund er korrupt eller ej dybest set afhænger af det indtryk en person har af ærligheden hos andre. Hvis naboen år efter år slipper udenom at betale trafikbøder, hvorfor skulle man så ikke selv gøre det samme? Hvis derimod naboen bliver fanget og straffet for forbrydelsen, er chancerne for andre forsøger en lignende ordning mindre.

“Det er ikke nok bare at kopiere lovene i de lande, hvor det er lykkedes at nedbringe korruption,” siger Philip Campante Rio, professor i offentlig politik på Harvard University i USA. “Det vigtigste er at lære, hvordan de var i stand til at sikre, at korruption ikke ville blive tolereret, og dermed begynde en cyklus af ærlighed.” Den amerikanske politolog Francis Fukuyama gav titlen Ankommer i Danmark til et af kapitlerne i sin seneste bog, Oprindelsen af politisk orden. Den berømte forfatter annoncerede “historiens afslutning” med den vestlige kapitalismes triumf over sovjetisk kommunisme i begyndelsen af 90′erne.
Fukuyama skriver, at Danmark i dag er et særligt “mytisk” sted: Stabilt, demokratisk, velstående og med ekstremt lave niveauer af korruption. “Alle vil gerne forstå, hvordan man kan omdanne Somalia, Haiti, Nigeria, Irak eller Afghanistan til Danmark” skriver Fukuyama. Et af problemerne, ifølge forfatteren, er, at indsatsen var så omfattende og tidskrævende en proces så danskerne selv ikke kan forklare, hvordan de kom derhen. “Vejen til det nordiske mønstersamfund er helt sikkert lang og besværlig. Men det synes at være anstrengelserne værd.”

Hvad kan man få for 894 millarder kroner? 

01/07/2014 – De nye EU Parlamentsmedlemmer mødtes i dag i deres første plenarmøde – Transparency International Danmark vil gerne ønske god arbejdslydt og minde om, at vi har en aftale… 

5 danske Europaparlamentsmedlemmer valgte at skrive under på Transparency Internationals Anti-Korruptions Pledge inden valget den 25. maj som blandt andet forpligter politikerne til, at arbejde for øget beskyttelse af whistleblowere og transparens i forhold til EU’s forbrug af offentlige midler.
Aftalen er nu trådt i kraft og Transparency International vil gøre sit til, at holde politikerne op på deres ord – og der er meget på spil, for EU Komissionen estimerer, at det er hvert år går cirka DKK 894 millarder tabt til korruption.

Med henvisning TI’s integritetsstudie af EU opfordrer TI’s EU Direktør, Carl Dolan, politikerne til, at “[...] sætte handling bag ord i kampen mod korruption.”
Integritetstudiet viste flere områder, hvor EU kan forbedre sine processer for at undgå at svimlende beløb fra det offentlige ender i private lommer. Ét godt sted at starte, ville være i EU’s lovgivende process, som på nuværende tidspunkt ikke har krav om oplysning omkring lobbyarbejde og hvor væsentlige forhandlinger stadig foregår bag lukkede døre med fare for dyre aftaler under bordet.

De danske politikere, som valgte at skrive under på aftalen vil i den kommende tid høre fra Transparency International, så vi kan komme dialog om at undgå, at de DKK 894 millarder bliver brugt på jakkesæt og dyre aftaler. Transparency International sender en stor tak til alle fem politikere, som er: Margrethe Auken (SF),  Ole Christensen (A), Morten Messerschmidt (DF), Anders Vistisen (DF) og Rina Kari (N).

Mere om lanceringen af ny TI rapport om transparens i de største danske virksomheder

13/06/2014 – Forneden kan du læse mere om lanceringen og resultaterne af rapporten, der i dag trak opmærksomhed fra Børsen.  

Som vi skrev om igår, præsenterede Transparency International Danmark (TI-DK) d. 12. juni en rapport, der undersøger de 20 største danske virksomheders offentligt tilgængelige information om anti-korruption, ejerforhold og rapportering om aktiviteter på landeniveau. Rapporten er udarbejdet af fire CBS studerende ud fra TI’s internationale standardmetode, som blandt andet også er anvendt til rapporter om de største norske og svenske virksomheder.

Mødet samlede 35 personer, hvoraf en stor del repræsenterede virksomheder, som deltog i undersøgelsen. I sin introduktion takkede TI-DK formand, Knut Gotfredsen, de studerende og CBS for samarbejdet samt PFA og IFU for økonomisk støtte. Han fremlagde desuden et oplæg fra Barbara Kowalczyk-Hoyer fra TI-hovedkvarteret i Berlin om TI’s internationale ”TRAC” projekt (Transparency in Corporate Reporting). Det har kørt siden 2008 og vil i en nær fremtid blandt andet færdiggøre en rapport om verdens største virksomheder.

PhD studerende, Morten Hove Henriksen, redegjorde for, hvordan øget transparens og korruptionsbekæmpelse over de seneste 15 år er blevet en vigtig, international forretningsparameter og nu er indlejret i internationale organisationers standarder, herunder FNs Global Compact.

Resultater

Teamet bag rapporten fremlagde resultater og metode og lagde op til diskussion. Rapporten konkluderer at danske firmaer placerer sig godt sammenlignet med andre europæiske lande, og at de generelt er gode til at afrapportere og prioritere anti-korruptions programmer og transparens i organisatoriske forhold, mens afrapportering af landetransaktioner ikke helt er på niveau med aktuelle globale tendenser.

I en fyldig artikel om rapporten i Børsen 13.6.14 lægges der vægt på ”at danske virksomheder stadig har noget at lære, når det gælder skattebetaling og indsatsen mod korruption”. Et par af de lavest rangerende af de 20 virksomheder udtrykker ærgrelse over placeringen på baggrund af, hvad de opfatter som en omfattende indsats for transparens og anti-korruption. Men de vil nu overveje øget offentliggørelse af deres praksis.

Metode

Der var diskussion af metodens tilstrækkelighed, når den bygger på ”selvangivelse”, mellem standpunkter som  lagde vægt på, at virksomheder ikke vil angive forkerte oplysninger, og at man vil angive et positivt billede, som ikke nødvendigvis følges i praksis. En virksomhed mente desuden, at man burde lægge mere vægt på, hvordan den interne politik kommunikeres udadtil.

TI-DK ønsker at rapporten kan bidrage til større transparens og dermed mindske korruptionsrisiko i Danmark og globalt. Med anti-korruptionstræning til medarbejdere og offentligt afstandtagen til korruption sender virksomheder et vigtigt signal om, at god forretningsskik kræver transparens, ikke bestikkelse.

Rapporten kan du se, ved at klikke på linket her. Du kan altid søge mere information om transparens her på vores hjemmeside og på Transparency.org.
(NB! Rettelse: Det fremgår fejlagtigt af rapporten, at Chr. Hansen Holding A/S ikke er medlem af UN Global Compact. Chr. Hansen Holding A/S har været medlem af UN Global Compact siden 2009)

 


20 største danske virksomheder + 4 CBS studerende + 1 topkarakter og godt samarbejde = Transparency Internationals seneste rapport om transparens i det danske erhvervsliv

12/06/2014 – Projektet blev lanceret på CBS i dag og udløste et 12-tal til de fire CEMS-studerende, som har udarbejdet rapporten i samarbejde med Transparency International. 

Transparency in Corporate Reporting bygger på Transparency Internationals tidligere undersøgelser af virksomheders transparens. Rapporten er baseret på undersøgelser af de tyve største danske virksomheders offentligt tilgængelige informationer om anti-korruptionstiltag, selskabsstruktur og land-til-land rapportering. Den danske udgave er lavet i samarbejde med TI Danmark, TI Berlin og en gruppe af fire CEMS studerende fra CBS. De fire studerende, Tomas, Verena, Ines og Vladimir, blev tildelt et 12-tal for opgaven og Transparency var stolte af, at kunne invitere dansk erhvervsliv indefor til champagne og lancering på CBS i dag.

Du kan se Transparency in Corporate Reporting her for at få indblik i, hvor danske virksomheder ligger stærkt – og hvor de kan blive bedre – i forholdt til selvrapportering. (NB! Rettelse: Det fremgår fejlagtigt af rapporten, at Chr. Hansen Holding A/S ikke er medlem af UN Global Compact. Chr. Hansen Holding A/S har været medlem af UN Global Compact siden 2009)

 


Transparency International Danmark og CBS inviterer til lancering af vores nyeste rapport om transparens

07/06/2014 - Den 12. juni 2014 lancerer Transparency International Danmark en rapport om selskabers transparens i rapportering baseret på 20 af de største danske virksomheders hjemmesider. Vi inviterer til gå-hjem-møde om rapporten på CBS

Vores rapport præsenterer en grundig analyse af offentlig tilgængelig information og det er vores håb at den fremover kan bidrage til mere transparens  i virksomheders kommunikation og politik på anti-korruptionsområdet.

Firmaer der offentliggør relevant information om anti-korruptionspolitik, træning af medarbejdere på området og strategi til at undgå bestikkelse er med til at bekæmpe korruption. Vores rapport konkluderer, at der er behov for større transparens på området.

Arrangementet afholdes i samarbejde med CBS, Institut for Regnskabsvæsen:

Solbjerg Plads, lokale  i lokale SPS 08 Nykredit Aud.
Torsdag  den 12. juni kl. 15-17.

Solbjerg Plads ligger lige ved Frederiksberg Metro-station, hvor der også er en P-kælder.

Vi byder på lidt forfriskninger og programmet vil indeholde en præsentation af rapporten og dens konklusioner samt andre indlæg fra Transparency International og CBS. På mødet udleveres til deltagerne et eksemplar af rapporten og du vil også få mulighed for at spørge ind til, hvordan danske virksomheder adskiller sig fra andre europæiske virksomheder samt mødet det team, som har stået for analysen.

Deltagelse er gratis, men du bedes tilmelde dig med mail til sekretariatet@transparency.dk af hensyn til planlægningen. Velkommen!


Regeringen skærer ned på overvågning og vinker farvel til 621.975 “uanvendelige” informationer om dig 

Internet_surveillance05/06/2014 – Alene i 2013 er der indsamlet 3,500 milliarder informationer om danskernes gøren og laden, eller cirka 621.975 registreringer per person. EU domstolen har slået fast, at overvågningen er ugyldig.  

Justitsminister Karen Hækkreup (S) bekræftede i denne uge, at internetlogningen ophører allerede i næste uge, mens telefonlogningen fortsætter. Nedlæggelsen kommer, som et resultat af EU-domstolens afgørelse om, at logningen, som et led i terrorbekæmpelse, er i strid med EUs grundlæggende regler.

Det har samlet kostet 200 millioner kroner i oprettelse plus 50 millioner om året fra teleselskaberne, at opretholde regeringens nuværende direktiv om logning af samtlige danske statsborgeres telefon- og internetbrug. Logningen står for den største samlede overvågning af danskerne nogensinde og har længe været under kritik, primært med henvisning til danskernes retssikkerhed.

Direktivet, som trådte i kraft i september, 2007, havde til formål at understøtte PET’s arbejde mod terrorisme herhjemme, men internetlogningen, som udgør cirka 90% af dataene, blev allerede i 2012 i en rapport fra justitsministeriet kaldt “stort set uanvendelige”. Hos regeringen tyder det da også på, at hensynet til det uproportionelle forhold imellem omkostninger og egentlig anvendelse af informationerne overgår hensynet til privatlivets fred.

Karen Hækkerup understreger, at “(…)Det betyder ikke, at det ikke kan skrues sammen på en anderledes måde en anden gang, men vi kan ikke opklare de ting, vi gerne ville, og derfor er det bedst at ophæve reglerne.”
Regeringen skal således til efteråret beslutte, i hvilket omfang telefonlogning skal fortsætte og om internetlogning skal genoptages i en anden, mere effektiv, form. 

Indtil videre er EU’s dom ikke umiddelbart entydig og de danske direktiver indeholder flere omstændigheder, som skal sikre retssikkerheden. Alligvel møder regeringens tilgang til sagen kritik fra flere sider, blandt andet fra chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama, der henviser til EUs Charter for Grundlæggende Rettigheder og forventer endnu en retssag fra EU domstolen, som bør fastslå en gang for alle, at overvågningen er en ugyldig krænkelse af borgerens retssikkerhed.

Transparency International følger sagen tæt, både på EU hold og herhjemme, og du vil kunne læse mere om sagen her på siden i løbet af efteråret.


Har din EU kandidat skrevet under på at modvirke korruption?

17/05/2014 – Transparency International har udarbejdet et initiativ der skal forpligte EU’s kommende parlamentsmedlemmer til at modvirke korruption i EU-regi. Her kan du læse om, hvad aftalen indeholder.

I april måned udgav Transparency International EU en undersøgelse af integritet i EU’s institutioner og påviste flere væsentlige risikoområder for korruption – herunder især mangel på retningslinjer i forhold til lobbyisme samt en voksende tendens til, at forhandle lovgivning bag lukkede døre.
EU’s egen Anti-Korruptionsrapport fra 2014 demonstrerede ligeledes, at der i samtlige 28 medlemsstater er behov for fælles retningslinjer. Selvom vi i Danmark har tradition for åbenhed og transparens halter vi alligevel bagud på flere fronter. Det gælder for eksempel reglerne for privat partistøtte og lovgivning om beskyttelse af whistleblowere.

Transparency International mener, at et godt udgangspunkt for at bekæmpe korruption på tværs af EU er at forpligte EU’s politkere til at handle. Derfor har TI’s EU kontor taget initiativ til at udarbejde en skriftlig aftale om at modarbejde korruption i EU-regi.
Aftalen hedder TI-DK EU Anti-Corruption Pledge 2014 og ligger på nuværende tidspunkt til underskrift hos samtlige EU Parlamentsmedlemmer og kandidater i Danmark og mere end 14 andre EU lande, herunder Frankrig, Sverige, UK og Tyskland. Aftalen er delt op i følgende tre hovedpunkter:

Den 22. maj offentliggør Transparency International Danmark en liste over, hvilke danske kandidater, der har underskrevet aftalen. Efter valget, d. 25 maj, tager vi kontakt til de nye kandidater for at dele ud af TI Danmarks ekspertise på området og diskutere hvordan aftalen kan implementeres i EU-regi.

Husk, at klikke ind den 22. maj for at se, om din kandidat har skrevet under! Du kan følge indsamlingen her.

___________________________________________________________________________________

Partistøtten tal for tal i 2011 og 2012

04/04/2014 – Hvad kan partiernes årsregnskaber fortælle os om den privat partistøtte? Transparency Danmark har set nærmere på tallene. 3

Folketinget har ultimo februar 2014 offentliggjort regnskaber for de politiske partier for 2012. Som bekendt var 2012 ikke et valgår, hvorfor der er indsamlet langt mindre beløb i privat partistøtte end i valgåret 2011.

TI-DK har lavet en analyse af partiregnskaberne for 2012 og for 2011, du kan se analysen her.

Det er fortsat kun Radikale Venstre og Enhedslisten, som offentliggør de samlede beløb for hver større donor (> 20 T DKK hhv. > 5.000 DKK).

Beregnet ud fra antal stemmer ved folketingsvalget i 2011 udgjorde statsstøtten i 2012 samlet 103 M DKK eller 67% af partiernes samlede indtægter, mens kontingenter (fra partimedlemmer) udgjorde 24 M DKK eller 16%, i alt 83% af indtægterne. Private bidrag udgjorde 14 M DKK eller 9%. I valgåret 2011 modtog partierne til sammenligning 83 M DKK i privat partistøtte.

Der er store forskelle mellem partiernes finansiering af deres arbejde. Dansk Folkeparti får således 83% af deres indtægter fra statsstøtten og mindre end 1% fra private bidrag, mens de Konservative kun får 40% af indtægterne fra staten men 36% fra private bidrag. Da statsstøtten afhænger af vælgertilslutningen medfører vælgervandringen ved Folketingsvalget i 2011 store forskydninger i statsstøtten til nogle partier: Radikale Venstre og Enhedslisten fik hver 5 M DKK mere årligt, mens Konservative mistede 5 M DKK årligt. I praksis har det væsentlig betydning for finansieringen af partikontorerne.

Som nævnt er det kun Radikale Venstre og Enhedslisten, som specificerer større donorers samlede bidrag. Det fremgår, at Dansk Industri støtter Radikale Venstre med 82 T DKK mod 750 T DKK i valgåret 2011 og man kan samtidig se, at DI også støtter Konservative, men altså ikke med hvor meget. Man kan se, at Liberal Alliance kun har én stor donor, Saxo Bank. Det er derimod ikke oplyst, hvad de bidrager med, men da summen af private bidrag til LA er godt 2 M DKK, er det rimeligt at antage, at Saxo Bank bidrager med det meste af de 2 M DKK, selvom der selvfølgelig kan være et stort antal mindre eller anonyme donorer.

Sammenlagt har vi kun åbenhed for 325 T DKK ud af samlede private bidrag på 14 M DKK eller sølle 2%. I valgåret 2011 var det tilsvarende tal 1,9 M DKK åbenhed ud af samlede bidrag på 83 M DKK, også 2%.


Hurtigtarbejdende ekspertudvalg skal analysere regler for partistøtte

04/04/2013 – Regeringen har nu endelig nedsat det hurtigtarbejdende ekspert-udvalg, som skal komme en oversigt over de nuværende regler om partistøtte og beskrive mulige modeller for den fremtidige regulering af området.

Udvalget består af tidligere departementschef Bo Smith, professor Jørgen Albæk Jensen samt lektor Karina Kosiare-Pedersen. Udvalget skal så vidt muligt afslutte sit arbejde i løbet af sommeren 2014. Læs udvalgets kommissorium her.

Som bekendt indgik emnet i regeringsgrundlaget og opgaven styres af indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager og justitsminister Karen Hækkerup. Der er meget delte meninger blandt Folketingets partier, og det bliver spændende at som om det bliver et grumset forlig, der ofte bliver resultatet, når det er partiernes egne forhold, der skal reguleres.

TI-DK har i vores policy paper om privat partistøtte beskrevet vores krav til lovgivning. Disse krav er direkte taget fra de anbefalinger, som GRECO (Group of Nations Against Corruption) vedtog i 2003, med accept fra Danmarks daværende justitsminister, Lene Espersen. I de mellemliggende år er der desværre ikke sket noget i den danske lovgivning, hvor partierne har holdt hinanden i skak med eksisterende forlig. Det forlig har Radikale Venstre opsagt, hvilket er grunden til at punktet kom med i regeringsgrundlaget.

Danmark har fået kraftig kritik fra GRECO, senest i 2nd Interim Report fra oktober 2013. GRECO beskriver situationen i Danmark som “globally unsatisfactory” og har opfordret regeringen til at offentliggøre rapporten (på engelsk), hvilket er sket. GRECO har ligeledes opfordret regeringen til at oversætte rapporten til dansk og offentliggøre oversættelsen, hvilket derimod ikke er sket. TI-DK har derfor lavet en oversættelse til dansk, som du kan finde her (sammen med den originale engelske rapport.)

De anbefalinger, som de politiske partier i Danmark blev enige om IKKE at følge er blandt andre:

Især det sidste punkt er interessant – På nuværende tidspunkt følger SKAT den praksis, at en virksomhed har fradragsret på bidrag, hvis det kan dokumenteres at den har erhvervsmæssig fordel af at støtte et eller flere politiske partier. Hvis virksomheden derimod oplyser, at det ikke har nogen erhvervsmæssig betydning, så er der ikke fradragsret. I praksis signalerer det, at der reelt er fradragsret for denne særlige form for bestikkelse.

Transparency International følger situationen nøje – det bliver interessant at læse ekspertudvalgets rapport og endnu mere interessant at se hvad der i Folketinget kan samles flertal for.


EU står sammen om at styrke beskyttelsen af whistleblowere

17/03/2014 – På internettets fødselsdag den 12. marts vedtog EU en ikke-bindende resolution vedrørende styrkelsen af den enkelte borgers rettigheder indenfor IT og beskyttelse af whistleblowere.EUflag

Resolutionen kommer som resultat af afsløringerne af USA’s omfattende overvågningsprogrammer, der har draget intensiv mediedækning og skabt spændinger i samarbejdet imellem EU og USA.

I resolutionen opfordres kommissionen til, at gennemføre en undersøgelse af, om det nuværende whistleblower-beskyttelsesprogram, som har været undervejs siden oktober, bør fokusere særligt på de komplekse omstændigheder vedrørende whistleblowere der arbejder i efterretningsregi. Samtidig retter resolutionen opmærksomhed på muligheden for, at give whistleblowere beskyttelse fra retsforfølgelse internationalt.

Med den digitale tidsalder som kontekst, er det er blevet besluttet, at etablere et ‘European Digital Habeas Corpus’ med fokus på at beskytte EU borgerens fundamentale rettigheder. Dette skal ske ved hjælp at otte konkrete tiltag der dels indebærer justeringer af eksisterende love som beskytter den enkelte borger, dels indebærer etablering af en EU-strategi for øget IT-sikkerhed samt en styrkelse af EUs position som frontløber en demokratisk og neutral styring af internettet.

At resolutionen ikke er bindende vil sige, at den fungerer som udtryk for et flertal for en fælles linie, men at den ikke har retslige konsekvenser for nationer eller borgere. Resolutionen blev vedtaget med 544 stemmer mod 78 og du kan læse mere om den i EUs Online Newsroom.


Danmark indtager en førsteplads i World Justice Projects årlige retssamfunds-indeks

12/03/2014 – Resultaterne af undersøgelsen som blev offentliggjort d. 5 marts 2014 stemmer overens med Corruption Perceptions Index for 2013, som Transparency International offentliggjorde  i december.

Retssamfunds-indekset rangerer 99 lande ud fra ni faktorer, der er identificeret som essentielle for et velfungerende retssamfund, herunder bl.a. ’begrænsninger i regeringens magtudøvelse’, ’fravær af korruption’, ’åbenhed i regeringen’, ’et retfærdigt samfund’, ’fundamentale rettigheder’ og ’sikkerhed og orden’.
Indekset er baseret på over 100.000 husholdningsrundspørger og 2.400 ekspertundersøgelser i 99 lande, og er dermed det mest omfattende af sin slags. Ud fra den indsamlede empiri giver indekset udtryk for, hvordan retssamfundet opleves af borgerne i de respektive lande.

Med top-10 placeringer indenfor samtlige 9 kategorier snupper Danmark den samlede topplacering, skarpt forfulgt af Norge og Sverige, der således fremhæver undersøgelsens flotte nordiske profil. Danmarks placering reflekterer en lav forekomst af kriminalitet og korruption i det danske samfund, en ansvarlig stat samt effektive og uafhængige domstole.

Med ligesom med vores første plads i Corruptions Perceptions Index, skal vi huske, at vi ikke er perfekte. I kategorien ’Open Government’, der er udtryk for graden ad transparens og tilgængelighed i samarbejdet imellem borgeren og staten, indtager Danmark en femteplads og halter dermed efter både Canada og Sverige. Ved Danmarks samlede scoring på 0,88 ud af 1,00 afslører undersøgelsen dermed også, at netop de områder vi fokuserer på stadig er en svaghed i Danmark: lovgivningen omkring aktindsigt, forhold for whistleblowere, partifinancieringsregler mv. Disse svagheder blev også påpeget i TI-DKs Nationale Integritets System Studie, som blev udgivet i 2012.

Transparency Internationals korruptionsindeks for 2013 viser, hvordan korruption i 177 landes offentlige sektorer opfattes af borgeren ved at tildele hvert land en karakter på 0-100. Overordnet set har begge undersøgelser fælles top- og bundplaceringer med de samme lande på 9 ud af 11 topplaceringer, heriblandt Danmark, Norge og Sverige i top fem, modsat Afghanistan, der i begge undersøgelser ligger blandt de fem dårligst placerede lande.

Læs mere om Transparency Internationals Corruption Perceptions Index.

Læs mere om World Justice Projects Rule of Law Index.

Læs om vores National Integrity System Assessment.


Danmark har skærpet sanktionerne for bestikkelse og smørelse

04/03/2014 - Folketinget har efter kritik fra OECD vedtaget en ændring af ligningsloven med virkning fra 1. januar 2014.

§8D lyder nu således: Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gives der ikke fradrag for udgifter til bestikkelse som nævnt i straffelovens § 144, § 299, stk. 2, og § 304 a, stk. 2. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse, uanset om den nævnte bestikkelse er lovlig efter lovgivningen i den stat, hvor udgiften til bestikkelse er afholdt. Afgørende er alene, om den nævnte bestikkelse ville være strafbar efter straffelovens § 144, § 299, stk. 2, eller § 304 a, stk. 2, hvis bestikkelsen var foregået her i landet.

Det betyder på jævnt dansk, at virksomheder ikke kan fradrage sådanne udgifter i den skattepligtige indkomst, heller ikke hvis udgiften betales af sambeskattede udenlandske selskaber.

Man har endvidere hævet strafferammen for bestikkelse af danske/udenlandske embedsmænd o.l.  (§122 og 144 i straffeloven) fra 3 til 6 års fængsel. Danmark opfylder ny på disse områder kravene i OECD-konventionen, som vi underskrev i 2001.

Det skal fremhæves, at beviskravet til SKAT er mindre for at kunne nægte fradrag end til Bagmandspolitiet for at kunne få idømt fængselsstraf.

I den seneste rapport fra TI om håndhævelsen af OECD-konventionen ligger Danmark placeret i den næstdårligste gruppe blandt konventionens lande, “Begrænset håndhævelse”.

Du kan læse hele rapporten her.


 Ny restriktiv lovgivning i Ukraine indskrænker forsamlingsfriheden

28/02/2014 – Protesterne i Ukraine fortsætter efter indførelsen af en ny restriktiv lovgivning der indskrænkerFlickr_snamess_KievProtest_914forsamlingsfriheden. Transparency International Ukraine forsøget at få parlamentet til at tilbagekalde loven.

Loven trådte i kraft d. 21. januar og giver politiet beføjelser til at arrestere og tilbageholde personer der er involveret i ”ekstremistiske” aktiviteter. Disse aktiviteter er bredt definerede og inkluderer et forbud mod afholdelse af møder og gadeprotester nær offentlige bygninger og forbud mod korteger på mere end 5 køretøjer. Det er desuden blevet forbudt at opstille telte, scener og højtaler på offentlige pladser. Bøden for overtrædelse af loven giver op til 3.400 kr i bøde og 15 dage i fængsel.

Den nye lov påbyder derudover civilsamfundsorganisationer der modtager støtte fra udlandet at registrere sig som udenlandske agenter eller spioner. Denne del af lovgivningen rammer blandt andet Transparency International Ukraine.

Korruption i Ukraine er udbredt og på korruptionsindekset fra 2013 bliver de blot tildelt 25 point ud af 100 hvilket er den dårligste score blandt de europæiske lande.

Læs mere om den nye lovgivning og udviklingen i Ukraine her.


EU imod hvidvaskning af penge

25/2/2014 – To komiteer i Europaparlamentet har stemt for et forslag der skal gøre det lettere at identificere ejere af selskaber og dermed forhindre hvidvaskning af penge og korruption. EUflag

Forslaget vil gøre det sværere at oprette skuffeselskaber der anonymiserer ejere og er dermed et vigtigt skridt i kampen mod korruption. Hvidvaskning af penge og placeringen af penge i fonde og selskaber hvor ejeren ikke kan identificeres er med til at muliggøre korruption ved at sløre oprindelsen af pengene. EU´s lovgivning imod hvidvaskning af penge har tidligere været yderst mangelfuld på området, men med det nye forslag bliver kampen mod korruption styrket. Dette er blot begyndelsen på en diskussion af registrering af ejerskab af firmaer der forventes at blive uddybet i efteråret 2014. Læs mere om baggrunden her. Transparency Internationals pressemeddelelse her og TI´s politikpapir på arbejdet her.


Demonstration mod masseovervågning

7/2/2014 D. 11 februar går vi med i demonstrationen Tag Internettet tilbage! Demonstrationen er mod masseovervågning.dont-mess

En demokratisk og god regeringsførelse kræver gennemsigtighed i overvågningsaktiviteter og at der ikke udføres ulovlig overvågning. Regeringen bør respektere retssikkerhed og fundamentale menneskerettigheder, herunder retten til privatliv.

Som de seneste afsløringer om NSAs spionage imod COP15 har afsløret, er der ikke megen gennemsigtighed i forholdet mellem danske og amerikanske efterretningstjenester. Derfor går vi d. 11. februar med i demonstrationen mod masseovervågning.

Læs mere om grundlaget for demonstrationen og praktisk om tid og sted her.

Og læs pressemeddelelsen fra gruppen bag demonstrationen.


Generalforsamling i Transparency International Danmark

5/2/2014 Der afholdes generalforsamling i Transparency International Danmark d. 27. februar 2014 kl 17.30-20.00. Global Platform

Mødet kommer til at handle om vores anit-korruptions konference i maj sidste år, om kampen mod offentlighedsloven om besøg fra vores internationale formand, Huguette Labelle, om vores aktuelle og aktive arbejde for at fremme whistleblower-beskyttelse i den danske lovgivning – og meget mere.

Vi byder på lidt godt til ganen, et glas vin og en beretning om året der er gået. Desuden har vi inviteret cavlingpris-vinder og journalist på information Ulrik Dahlin til at holde et spændende oplæg.

Tilmeld dig inden d. 20. februar til lanbert@transparency.dk – eller læs mere om programmet her.


Transparency International Danmark hilser EU kommissionens første antikorruptions rapport velkommen.

3/2/2014 EU kommissionens første anti-korruptions rapport blev offentliggjort i dag. Rapporten inkluderer en analyse af anti-korruptionstiltag i den offentlige sektor i alle 28 medlemslande.EUflag

Det er den første samlede rapport fra Kommissionens side og er baseret på allerede fremlagte rapporter fra især OECD, Europarådet og TI Danmark, og konkluderer derfor ikke noget nyt. Kommissionen har dog taget den kritik som tidligere er blevet fremlagt af TI til sig – hvilket i sig selv er glædeligt.

Overordnet konkluderer rapporten at de europæiske lande bør gøre mere for at forhindre korruption og for at genoprette tilliden til regeringer. Rapporten identificerer flere systematiske problemer i det manglende fokus på interesser mellem politikere og private firmaer, især i forbindelse med partistøtte. Derudover påpeger rapporten at der er behov for en fælles lovgivning på whistleblowerområdet der i øjeblikket er mangelfuld i langt de fleste EU-lande, herunder Danmark.

Læs hele TI Danmarks pressemeddelelse her eller læs Transparency International engelske pressemeddelelse her


Korruption i Europa

30/1/2014 Europæiske medlemslande af Transparency International står sammen mod korruption.

Se videoen der sætter fokus på europæisk korruption her:


Whistleblowing er central i kampen mod korruption

29/1/2014 Det er nødvendigt at vedtage en whistleblowerlovgivning for at sørge for gennemsigtighed og tiltro til regeringen. 2013_WhistleblowingInEurope_EN_116

Transparency International har vedtaget en resolution for at signalere til verdens regeringer at  whistleblowere skal beskyttes og er vigtige i kampen mod korruption. I Danmark er der nedsat et udvalg der skal vurdere hvad der er behov for på området, men for nuværende har Danmark, som mange andre europæiske lande, ikke en specifik lovgivning til beskyttelse af whistleblowere.

Læs hele resolutionen her

 


Corruption Perception Index 2013 – Med Danmark i spidsen

3/12/2013 Idag offentliggør Transparency International det internationalt anerkendte Corruption Perception Index (CPI). Danmark havner på en delt førsteplads, men der er stadig plads til forbedring. Mere end to tredjedele af de 177 lande i indekset scorer mindre end 50 point og illustrerer det store behov der er for at bekæmpe korruption på globalt plan. CPI-20122-300x161

I korruptionsindekset 2013 ligger Danmark og New Zealand på en delt førsteplads med 91 point ud af 1oo. Afghanistan, Nordkorea og Somalia ligger – som i 2012 – på en delt sidsteplads, med blot 8 point hver. I midten finder man Tyrkiet og Malaysia med 50 point. Pointene gives på en skala fra 0 til 100, hvor 0 point betyder at landet opfattes ekstremt korrupt, mens 100 point at landet opfattes som uden korruption.

»De bedste lande viser tydeligt, hvordan gennemsigtighed understøtter ansvarlighed og kan bremse korruption,” siger Labelle. “Alligevel oplever selv de bedste lande udfordringer, som f.eks. “state capture”, private bidrag til politiske partier og tilsyn med store offentlige kontrakter. Disse udgør fortsat store korruptionsrisici.”

“Det er glædeligt at se, at Danmark fortsat har en flot placering med en delt førsteplads, sammen med New Zealand. Begge  lande opnår 91 point på en 100-point skala.” siger Knut Gotfredsen, formand for Transparency International i Danmark.

“Det er også vigtigt at se i øjnene, at der er både muligheder og behov for forbedringer, generelt fordi 91 point ikke er 100 point, og specifikt fordi vi ikke ligger særlig godt på delområder som især privat partistøtte, offentlighedslov og whistleblowerbeskyttelse.” fortsætter Knut Gotfredsen.

Læs Transparency International Danmarks pressemeddelelse her.

Læs alle resultaterne fra årets CPI her


Kun 4 europæiske lande har tilstrækkelig whistleblower-beskyttelse

6/11/2013 Transparency International har udgivet en vigtig rapport om Whisletblower-beskyttelse i Europa. Helt overordnet konkluderer de, at kun 4 lande har en tilstrækkelig lovgivning til beskyttelse af whistleblowere. Taberne er os alle sammen.

Rapporten konkluderer blandt andet at en utilstrækkelig lovgivning på området ikke bare skader whistleblowere der kan blive fyret og udsat for chikane, men også økonomien og borgerne. Uden tilstrækkelig beskyttelse til whistleblowere er der mindre sandsynlighed for at ulovlige forhold og korruption bliver offentliggjort og forhindret. Læs TI Danmarks pressemeddelelse i forbindelse med rapporten her.

D. 7. november har Transparency International indkaldt til debatmøde om whistleblower-lovgivning i samarbejde med Amnesty International og Arbejderen. Læs mere om arrangementer her.

Læs mere om Transparency International Danmarks mening om whistleblowere her og læs rapporten fra Transparency International her.


Én ud af seks studerende er tvunget til at give bestikkelse

2/10/2013 Transparency International har udgivet en global rapport der viser at én ud af 6 studerende på globalt plan, har været nødt til at betale bestikkelse i forbindelse med undervisning på universiteter og skoler.

Rapporten peger på mange tilfælde af korruption og bestikkelse i forskellige udformninger. I dele af Afrika og Asien er forældre for eksempel ofte nødsaget til at betale et gebyr for en skoleplads der officielt skulle have været gratis. I Østeuropa har der været eksempler på nødvendigheden af at betale for at få en fordel ved optagelse på universiteter eller for adgang til bolig under studierne. I Grækenland advares der mod nepotisme ved forfremmelse inden for akademisk arbejde og et studie af 180 skoler i Tanzania viste at kun 2 tredjedele af de økonomiske bidrag havde nået modtagerne. Statistik fra FN viser derudover at 110 lande der i teorien tilbyder gratis uddannelse, i praksis opkræver gebyrer.

Uddannelsesområdet kan være yderst sårbart overfor korruption fordi forældre ofte ønsker det bedste for deres børn og de kan derfor blive udnyttet af embedsmænd og andre der kontrollerer adgang til uddannelse. Derudover er interessen for pladser på universiteter vokset, og nye internationale standarder krævet for uddannelse medvirker til at danne grobund for korruption. De øgede krav til at uddanne sig har også skabt vækst indenfor falske universiteter. Rapporten vurderer at der blot i USA findes omkring 1000 universiteter der sælger falske eksamensbeviser og grader.

Transparency Internationals rapport fastslår at korruption medvirker til højere priser og dalende kvalitet på uddannelserne. Kampen mod korruption skal derfor også kæmpes i klasseværelset.

Læs The Guardians artikel om rapporten her

Læs hele Transparency Internationals rapport her


Regeringen nedsætter whistleblower-udvalg

31/10 2013 Modsat Norge og Sverige har Danmark endnu ingen særlig lovgivning der skal støtte whistleblowers.Retssikkerhed for whistleblowers

Udvalget der nu bliver nedsat skal arbejde på at gøre forholdene for whistleblowers bedre, blandt andet så offentlige ansatte ikke fyres hvis de vælger at bruge deres ytringsfrihed.Transparency International Danmark er ærgerlige over at civilsamfundsorganisationer som Transparency International og Amnesty ikke er inviteret til at sidde med i udvalget men bakker op om projektet. Vi håber dog ikke at udvalget bliver misbrugt for at sylte eller forsinke reel lovgivning på området

Læs mere om TI-DK og Amnesty Internationals arrangement d. 7. november 2013 om whistleblowing her.

Læs artiklen i arbejderen her

Læs mere om Transparency International Danmarks holdning til Whistleblower beskyttelse her


Et skridt nærmere en verden uden korruption

28/10/2013 Transparency International Danmark har udført et nationalt integritetsstudie for at sætte fokus på korruption i Danmark.

Transparency International opfordrer alle deres medlemslande til tage initiaitv til gennemføre et nationalt integritetsstudie. På nuværende tidspunkt har over 100 lande fået gavn af studierne og hjælp til at tackle korruption.

Se videoen om Transparency Internationals nationale integritetsstudier her.

Læs mere om Transparency International Danmarks nationale integritetsstudie (NIS) her


Ny dom skaber mere åbenhed i EU, mens Danmark sakker bagud

25/10/2013 EU-Domstolen har besluttet at offentligheden nu kan få indsigt i hvilke regeringer der stiller hvilke ændringsforslag til EU´s ministerråd. Det betyder at EU nu overhaler Danmark i gennemsigtighed. 

Dommen betyder at det bliver nemmere at få oplysninger om hvad de enkelte regeringer foreslår i EU, samt større gennemsigtighed omkring lobbyisme. ”Det er en enorm styrkelse af demokratiet” udtaler Magrethe Auken til journalisten.dk.

Retssagen der har været i gang siden 2008 blev torsdag d. 17. oktober afgjort efter at være blevet anket af ministerrådet.

Mediejurist Oluf Jørgensen udtaler til journalisten.dk at dommen er afgørende for mere åbenhed i EU men påpeger samtidig at EU nu er mere åben end Danmark som følge af den nye offentlighedslov der træder i kraft i januar.

Læs artiklen fra journalisten.dk om den nye dom her.

Læs om TI-Danmarks holdninger til den danske lovgivning og praksis omkring offentlighed og aktindsigt her


Her på hjemmesiden kan du også læse meget mere om korruption og korruptionsbekæmpelse, blive klogere på organisationen Transparency International Danmark og læse om vores aktiviteter. Vi henviser også til en stribe relevante rapporter og hjemmesider.

Du er naturligvis også meget velkommen som støttemedlem i foreningen. Læs mere her Bliv medlem.

Lancering af CPI 2013

Lancering af CPI 2013

Save the date I anledning af offentliggørelsen af årets Corruption Perception Index (CPI), inviterer Transparency International Danmark til offentligt møde om indekset og den danske organisations arbejde d. 10. december 2013. Til mødet vil vi gennemgå årets CPI, samt dykke lidt nærmere ned i hvordan ...

Læs mere

Åbenhed omkring selskabers ejerforhold

Åbenhed omkring selskabers ejerforhold

G8 og finansiel transparens G8-lederne drøftede på deres årlige møde i juni i Nordirland behovet for at gøre det finansielle system mere gennemsigtigt. David Cameron opfordrede til at finansiel åbenhed skulle være kernen i dette års G8-dagsordenen. Der er en enkel, omkostningseffektiv måde at tage et stort skridt mod at realisere ...

Læs mere

Transparency International Danmark er forbeholden over for forslag til ny offentlighedslov

Transparency International Danmark er forbeholden over for forslag til ny offentlighedslov

Transparency International Danmark (TI-DK) hilser det nye lovforslag velkommen, da det længe har været hårdt tiltrængt med en opdatering af den gældende lovgivning på området. Vi har dog udtalte forbehold overfor visse paragraffer i det foreliggende forslag, som vi frygter, vil vanskeliggøre offentlighedens muligheder for kontrol med beslutningstagerne. På visse ...

Læs mere

Europæisk korruptionsrapport

Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe

Rapporten Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europe undersøger 25 europæiske landes evne til at bekæmpe korruption. Den viser, at der er store forskelle landene imellem, men at også ”duksene i klassen” – herunder Danmark - har behov for at formalisere gennemsigtigheden i politik og administration på en ...

Læs mere

Bliv medlem

Bliv medlem

Du kan være med til at gøre en forskel. Tag ansvar, støt vores frivillige arbejde og meld dig ind. Som medlem af Transparency International Danmark støtter du os i kampen mod korruption. Som medlem modtager du også vores nyhedsbreve, indbydelse til alle vores arrangementer, kan stemme ved den årlige generalforsamling og ...

Læs mere

NIS Studie om korruption

NIS Studie om korruption

Er Danmark korrupt? Endelig, nu er den her! Transparency International Danmarks rapport om integritet og robusthed overfor korruption i Danmark. Rapporten blev lanceret d. 12. januar på PH Cafeen med deltagelse af bl.a. Udviklingsminster Christian Friis Bach Folketingets formand Mogens Lykketoft Professor ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted Retsordfører for de konservative Tom Behnke Retsordfører for Venstre ...

Læs mere

Hvad gør Danmark mindre korrupt?

Hvad gør Danmark mindre korrupt?

New Zealand, Danmark, Finland og Sverige har konsekvent været placeret i toppen af ​​Transparency International's korruptions indeks gennem årene, og menes at være de mindst korrupte i alle de undersøgte lande. Landene er dog ikke perfekte - ingen lever op til målet om 10 ud af 10 på indekset - men mange ...

Læs mere