Velkommen til Transparency International Danmark

Nedenfor findes udvalgte nyheder. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at følge med.

Næstformand Natascha Felix repræsenterer TI i Retsudvalget

2014-11-20 Retsudvalgets høring om Whistlerblowere 19. november 2014

Natascha FT-TV høring 20141119TI-DK deltog med næstformand Natascha Felix d. 19 november 2014 i en høring i Folketingets retsudvalg om whistleblowere. Sammen med Anders Kjærgaard, whistleblower fra Forsvaret og stifter af organisationen Veron, Helle Hjort Bentz fra FTF og Lars Qvistgaard fra DJØF, var TI-Danmark inviteret til at belyse spørgsmålet: “Retstilstanden for Whistleblowere – er der behov for yderligere tiltag? “

Læs hele indlægget

Kom til lancering af CPI 2014

2014-11-14 Kom til møde 3-12-2014 om lancering af CPI 2014 med bl.a. lektor Pernille Boye Koch  – forfatter til “Ansvaret der forsvandt”. Det foregår onsdag den 3. december 2014 kl. 16:00-18:00 på MS/Global Platform, Fælledvej 12, 2200 København N.

Bliver Danmark igen kåret som et af de mindst korrupte lande i verden, eller har sager om tys-tys kilder, nødløgne og magtmisbrug påvirket vores placering?Lncering

Vi inviterer til lancering af CPI2014 og en debat om Danmark og korruptionsbegrebet. Vi har inviteret den bog-aktuelle Pernille Boye Koch, som er medforfatter til bogen ”Ansvaret der Forsvandt”.

 

Læs hele indlægget

Ny rapport om gennemsigtighed i de største globale selskaber

 

2014-11-06 Transparency International analyserer gennemsigtighed  i de 124 største multinationale virksomheder

Udklip TRAC 2014Den 6. november 2014 udgav Transparency International en stor rapport, som ser på gennemsigtigheden i de 124 største børsnoterede selskaber og deres offentligt tilgængelige rapportering om  anti-korruptionstiltag, selskabsstruktur og land-for-land rapportering.

Læs hele indlægget

TI-DK’s brev om whistleblowerordninger

2014-11-06 Brev til regeringens udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger og Folketingets retsudvalg

img whistleblowerTransparency International Danmark følger med stor interesse arbejdet i regeringens udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. Vi håber selvfølgelig at det vil føre til konkrete forbedringer for de mange offentligt (og privat) ansatte, som i dag vælger ikke at agere som whistleblowere af frygt for repressalier. Vi er overbeviste om, at der i Danmark er stort behov for en forbedret lovgivning på området, og for et tilbud om rådgivning for potentielle og reelle whistleblowere. Det er en mærkesag for os, at kæmpe for forbedrede forhold for whistleblowere, og både danske og internationale undersøgelser og rapporter har siden 2006 adskillige gange bekræftet, at behovet er til stede.

 

Læs hele indlægget

Danmark dårligt placeret for bekæmpelse af korruption i udlandet

Udklip2014-10-24 Transparency International opfordrer regeringen til at sikre en meget bedre indsats mod bestikkelse i udlandet

Kun 4 af de 39 lande, som har tiltrådt OECD’s konvention mod bestikkelse håndhæver effektivt konventionens krav om harmonisering af lovgivning og om håndhævelse (retsforfølgelse). Danmark ligger i den dårligste gruppe (beskeden eller ingen håndhævelse) sammen med bl.a. Grækenland, Rusland og Tyrkiet.

Mange lande, som repræsenterer førende økonomier leverer ikke en ordentlig indsats for at forhindre deres virksomheder i at medvirke til bestikkelse rundt om i verden. Det fremgår af en rapport fra anti-korruptions-foreningen Transparency International, som i dag offentliggør sin årlige statusrapport om håndhævelse af OECD-konventionen mod bestikkelse. Du kan læse hele rapporten her. Her kan du læse de konkrete bemærkninger om Danmark

Læs hele indlægget