Velkommen til Transparency International Danmark

Nedenfor findes udvalgte nyheder. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at følge med.

Nu starter SE og Hør-retssagen snart

27-07-2016 Se og Hør-sagen ramte dagspressen for ca. 2 år siden. Fortrolige oplysninger om rige og kendtes brug af kreditkort blev brugt til historier i Se & Hør.

En betroet medarbejder hos PBS (nu nets) havde benyttet sin systemadgang til  at overvåge kendtes kreditkort-transaktioner og sælge oplysninger herom videre til Se & Hør, ifølge anklageskriftet modtog “tys-tys-kilden” mindst 430 T DKK herfor.

7 navngivne personer (nuværende og tidligere ansatte hos Aller) samt  Aller Media A/S er tiltalt.

SE og hoer logo

Hvor ATEA-sagen handler om bestikkelse af offentligt ansatte (§122 og §144), handler Se & Hør sagen om bestikkelse af privat ansatte (§299). Politiet kræver fængselsstraf til alle 8 personer og bøde til Aller Media A/S.

Efterfølgende kan  der så komme erstatninssager fra de rige og kendte, som har været omtalt i Se & Hør.

Kilde: DR

 

Inspiration til sommerlæsning

27-07-2016 “The Hidden Wealth of Nations” af Gabriel Zucman, forord af Thomas Piketty, The University of Chicago Press.

Enhver økonom kender skotten Adam Smiths bog “The wealth of Nations” fra 1776. zucmanSmith Wealth

En anden vinkel på – skjult – rigdom er nu kommet i bogen “The Hidden Wealth og Nations” af Gabriel Zucman. Har beskrives de mekanismer, som kan bruges til at gemme formuer for beskatning, for kreditorer og ja – for ægtefæller. Zucmans bog beskriver mekanismerne og forsøger at kvantificere størrelsen af de formuer, som er skjult. Panama-leaks viser så nogle af de konkrete personer, som benytter mekanismerne og deres selskabskonstruktioner.

Den gennemsnitlige skatteål

En gennemsnitlig skatteunddrager – skatteål – er en EU-borger, som via et tomt selskab, en trust, registreret på British Virgin Islands, har formuen placeret i en investeringsforening i Luxembourg så han betaler 0-skat.Økonomen Zucman går lige til benet i sin bog. Klart og tydeligt tegner han billedet af verdens skattely, som gemmer anslået 7.600 milliarder $ svarende til anslået 8% af de globale husholdningers værdipapirer dvs. aktier og obligationer m.v. men fraset yachts, kunst, juveler og guld. Penge, der stammer fra legale såvel som illegale aktiviteter som bestikkelse og hvidvask. Der har aldrig været så mange penge i skattely som nu.

Beregnet på grundlag af offentligt tilgængelige statistikker fra den schweiziske nationalbank, BIS m.fl. – og med fornødne forbehold – beskriver Zucman den specialisering og arbejdsdeling, der er sket imellem skattely-landene. Schweiz er depotsted, hvor nummerkonti er afløst af bogstavkonti for trusts, fonde og tomme selskaber. Luxembourg, Bahamas og Panama leverer investeringsstrategier og sløring. Selve investeringerne foretages af investment managers domicilerede i Luxembourg, Irland eller på Cayman Islands. Valg af domicil handler helt enkelt om hvilket retsgrundlag den enkelte kunde finder formålstjenligt, og der findes jo adskillig flere skattely-lande end de nævnte.

Handlingsplan mod skatteunddragelser på 3 punkter:

  • Et globalt register over ejere af verdens værdipapirer, svarende til vores danske VP Securities blot verdensomspændende; det vil afsløre hemmeligt ejerskab og dermed skatteunddragerne.
  • Sanktioner af skattely skal fremme åbenheden. Brug toldtarifferne til at straffe de typisk små skattely-lande, så deres varer bliver dyrere at importere til de store aftagerlande.

Og endelig

  • Multinationale selskaber skal beskattes nationalt i forhold til de indtægter de tjener i det pågældende land. Slut med at konsolidere indtægterne og føre dem hen i ly til 0-beskatning.

Hvem er taberne i dag?

I skatteprovenuets Bermudatrekant anslås det, at der forsvinder knap 200 milliarder$ årligt. Europa taber mest. Det anslås at 10% af europæiske formuer er i skattely, men da disse anslås til 2.600 milliarder $, svarende til knap 35% af de samlede 7.600 milliarder $ i skattely, bliver Europa forholdsvis hårdt ramt. For Latinamerika og Afrika anslås det at 20-30% af formuerne er i skattely, mens tallet er 50% for Rusland.

Mange relevante problemstillinger rejses i bogen, såsom den globale statistiske ubalance, “Hullet”, hvor verdens samlede finansielle passiver på mystisk vis overstiger aktiverne, mulighederne for de nye FATCA regler fra USA, ligesom Zucman leger med tallene for tabte skatteprovenuer og den gavn, de kunne gøre.

Alt i alt en meget tankevækkende og anbefalelsesværdig bog, også egnet til sommerens hængekøje.

Thomas Piketty kalder bogen den bedste nogensinde om skattely, og hvordan vi bekæmper dem. Vi kan dog også anbefale Nicolas Shaxsons “Treasure Islands”.

Nordea redegør for egen undersøgelse af “Panama-sagen”

20-07-2016 På et pressemøde fremlagde Nordea de foreløbige resultater af den interne undersøgelse af “Panama-sager”, primært i Luxembourg-afdelingen samt en advokatundersøgelse af ledelsen af Luxembourg-afdelingen.

Nordea logo

Vi bifalder den transparens, som fremlæggelsen er udtryk for, men kan  også konstatere, at det har stået dårligt til med efterlevelse af bankens fælles retningslinier nede af Luxembourg, og at bestyrelsen af afdelingen ikke har levet op til retningslinier for bestyrelsen der. Nordeas ledelse oplyser selv, at man endnu ikke opfylder hvidvask-reglerne fuldt ud. Man fik dog klart indtryk af at det er et område, som har top-prioritet hos koncernchef Casper von Koskull.

Bankers overholdelse af hvidvask-reglerne er helt afgørende for at forhindre kriminelle i at skjule formuer optjent ved korruption eller andre kriminelle handlinger (samt for at forhindre terrorfinansiering). Det er derfor beklageligt, at nordens største bank stadig ikke er kommet i mål, selvom  de fik deres første millionbøde for overtrædelser tilbage i 2011.

Læs hele redegørelsen her

TOTAL frifindelse af medarbejder i Rudersdal kommune for korruption og bedrageri

07-07-2016 Østre Landsret frifandt den 22. juni 2016 en socialformidler (tidl. omtalt som socialrådgiver) fra Rudersdal kommune, som Lyngby ret idømte et års delvis ubetinget fængsel i august 2015. Hun blev her dømt for at have misbrugt sin stilling ved at have benyttet sin ægtefælles firma til vedligeholdelses arbejder på en ejendom, som kommunen havde lejet til sociale formål. Socialformidleren havde anket dommen fra Lyngby ret.

Landsretten nævner i sin ultrakorte begrundelse for frifindelen, at den sker ”efter en samlet vurdering af bevisførelsen”.

Rudersdal

I ankesagen er 10 centrale vidner afhørt, nogle på ny. Det fremgår af disses udtalelser, at Rudersdal kommune foretog omorganisering samt chefrokeringer indenfor fagområdet, ligesom der er modstridende forklaringer om hvorvidt der forelå kompetencebeskrivelser for medarbejderne, og hvorvidt der var travlhed i afdelingen. Flere nævner, at vedligeholdelsesarbejderne relaterer sig til en social sag med adskillige klager og bekymring for flere.

Set fra Transparency International Danmarks synsvinkel rejser sagen et væsentligt spørgsmål: Har kommunen haft så lidt orden i egen organisation og i egne procediurer, at medarbejderne har manglet klare retningslinjer, og derved blevet udsat for uretmæssigmistænkeliggørelse ?

27 offentligt ansatte sigtes i bestikkelsessag

05-07-2016 I juni måned sigtede Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 27 offentligt ansatte for at have taget imod gaver fra privat it-virksomhed.corruption_tablet_cloud

Det vides endnu ikke om personerne er implicerede i den igangværende efterforskning af Atea-sagen, men ikke destomindre bør det tydeligvis fortsat resonere at denne form for opførsel ikke må accepteres her i Danmark. Gaverne har varieret i størrelsesorden fra 4 T DKK til 50 T DKK fortæller statsadvokaten. Blandt de sigtede er ansatte fra Forsvaret, Forsvarets Efterretningstjeneste, Københavns Kommune, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Udenrigsministeriet m.fl..

Læs hele indlægget

Besøg os på Facebook