Velkommen til Transparency International Danmark

Nedenfor findes udvalgte nyheder. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at følge med.

Event: Jesper Tynell om Mørkelygten

Transparency International Danmark inviterer til oplæg og debat med journalist Jesper Tynell den 9. december 2015 kl. 19-21.
Vigtigt: Arrangementet er rykket fra d. 25. november til d. 9. december!

Med udgangspunkt i sin bog Mørkelygten, vil Jesper Tynell tale om embedsmændenes arbejde og relationen til politikere. Siden bogen udkom i oktober 2014, har Jesper Tynell afholdt rundt regnet 50 foredrag om dens indhold. TI-DK er stolte af nu at kunne huse dette foredrag af den Cavlingspris-vindende journalist.MørkelygtenGennem flere år har Jesper Tynell fulgt og talt med både fuldmægtige og ledere i forskellige styrelser og ministerier, hvilket har givet ham en sjælden adgang til deres tanker og viden om sager og arbejdsopgaver. På den baggrund dokumenterer han i bogen, hvordan embedsmænd løbende skærer tal, jura og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt sælger regeringens politik.

Bogen giver et helt unikt billede af centraladministrationens metoder, kultur og arbejdsgange. For TI-DK belyser bogen behovet for yderligere danske tiltag til at bevarer integriteten i disse centrale organer og vi glæder os derfor også i høj grad til at høre Jesper tale om de sidste afsnit i sin bog, hvor han opridser sine tanker om alternative muligheder.

 

Læs hele indlægget

Anti-korruptionsworkshops i Herning, København og Kolding

Transparency International Danmark afholder i samarbejde med DI og IFU en række workshops for virksomheder om opbygning af et beredskeb mod korruption.

Læs hele indlægget

1200 anti-korruptionsforkæmpere samlet i Malaysia

15-10-2015 Primo september var TI-DKs formandsskab i Patrajaya, Malaysia, for at deltage i  den 16. International Anti-Corruption Conference (IACC).

 

Konferencen afholdes hvert andet år og samler flere end 1000 mennesker fra hele verden, som alle har en interesse i den nyeste viden og aktivitet indenfor anti-korruption. Der er alt fra embedsfolk, medlemmer af regeringer, civilsamfundsaktører, erhvervsfolk, journalister og forskere. Vi var selvfølgelig også med og her kan I læse lidt om konferencen.

Læs hele indlægget

Årligt medlemsmøde – ny strategi

13-10-2015 TI’s årlige medlemsmøde (både for repræsentanter for 100 nationale chapters og for ca. 30 individuelle medlemmer) blev holdt ultimo august i Malaysia.

Udover selve medlemsmødet var der også regionale møder og møder for specialgrupper, bl.a. OECD-konventionen.

Et af de væsentligste emner på 2015 mødet var drøftelse og vedtagelse af en strategi for perioden 2020: ”Together against corruption”. Strategien er resultatet af en omfattende høringsproces globalt i TI. Ankerpersonen for processen var Elena Panfilova, som leder af TI i Rusland. Der er tre hovedemner: People and partners, Strong Movement og Enforcement, Justice and Prevention. Ønsket om at få ”Prevention” ind kom især fra de mindst korrupte lande, den såkaldte yellow-zone fordi de på verdenskortet i CPI er markeret med gul farve som mindst korrupte. Disse lande er bekymrede for, at man udelukkende fokuserer på retsforfølgelse og glemmer opbygning og vedligeholdelse af korruptionsfri institutioner.

Læs hele indlægget

Nye regler på vej for nødløgne (eller fravigelse af sandhedspligt)

12-10-2015 I gamle dage havde man et ordsprog: ”Der er tre slags løgne: Løgn, Forbandet løgn og Statistik”. Det lo man meget af dengang.

En ny betænkning til Folketinget lægger op til at en minister – efter rådføring med et ”organ” – kan fravige sin sandhedspligt, dvs. lyve. Betænkningen er lige afleveret til Folketinget, som skal beslutte det videre forløb. Bemærk, at formodentlig kun 5 af Folketingets 9 partier vil være repræsenteret i ”organet”.

Måske bliver den moderne version af ovenstående ordsprog: ”Der er tre salgs løgne: Almindelig løgn, Godkendt Nødløgn og Uautoriseret Nødløgn.” Det bliver en lakmus-prøve på Folketingets holdning til Integritet hvordan man vælger at implementere betænkningens anbefalinger.

Læs hele indlægget

Besøg os på Facebook