Velkommen til Transparency International Danmark

Nedenfor findes udvalgte nyheder. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at følge med.

Nepotisme i Nordfyns og Kerteminde Kommune

TV2 Fyn har de seneste dage gravet en sag frem, om hvordan en centerleder og hendes mand, der er institutionsleder, har købt kurser ved søsteren i strid med loven.

Se indslagene hvor vores formand, Natascha Linn Felix, vurderer, at sagen er meget klar: “Der er sket et brud på habilitetsreglerne i forvaltningsloven. Det er helt tydeligt, at den her søster og svoger ikke burde have indgået kontrakter, burde ikke stå som modtager på fakturaer og burde ikke være en del af at rekvirere kurser fra nogen i deres familie, der er så tæt på.”

Hun uddyber endvidere: “Det er nogle rigtig vigtige regler at have for at sikre, at de offentlige penge – skatteydernes penge – bliver brugt på den bedste vare til den bedste pris. Det er for at sikre konkurrencelighed og for at sikre, at man ikke sidder i en privilligeret position og bruger statens penge på at forkæle sin egen familie. Derfor har vi reglerne om habilitet.” Se hele indslaget på nedenstående link og hvordan sagen af Transparency karakteriseres som nepotisme.

Se indslagene og læs mere om sagen her

 

Alt godt kommer fra EU- nu beskyttelse af whistleblowers!

Af: Marina Buch Kristensen, ansvarlig for whistleblowing i TI-DK

EU Kommissionen har i dag fremsat er forslag om beskyttelse af whistleblowere. Med den nye lovgivning indføres der sikre kanaler til indberetning, både inden for en organisation og til offentlige myndigheder. Desuden beskyttes whistleblowere mod afskedigelse, degradering og andre former for repressalier, og nationale myndigheder forpligtes til at oplyse borgerne og tilbyde offentlige myndigheder undervisning i håndtering af whistleblowere.

Det er lige den type lovgivningsinitiativ vi i Transparency Denmark har efterlyst i årevis. Men der har ikke været flertal i Folketinget for at skærpe whistleblower beskyttelse på trods af en lang række skandaler som f.eks. Luxleaks, Panama og Paradise dokumenterne eller de aktuelle afsløringer om Cambridge Analytica, som alle viser, at whistleblowere kan spille en vigtig rolle i afsløringen af korruption.

De 12 mia kr som er fosset ud af Skat, danmarkshistoriens største bestikkelsessag (Atea sagen) og anklager om kasketforvirring i Løkkefonden er blot nogle af de sager som har blotlagt, at vi ikke er så immune overfor uregelmæssigheder og korruption i Danmark, som vi gik og håbede.

Læs hele indlægget

TALK TOWN 2018

Antikorruptions organisationen Transparency International Danmark afholder et event på ligestillings og feminisme festivallen Talk Town.


“Han kaldte mig en vatkusse” – Poetry slammeren Linda Nørgaard sætter sig selv og sin digtning i den krænkedes sted, når hun sammen med Transparency International sætter fokus på fænomenet sextortion på Talk Town. Efter en kunstnerisk og sanselig præsentation af situationer, hvor mænd har brugt en dominerende position, ser vi nærmere på fænomenet sextortion i Danmark.

Læs hele indlægget

Transparency på Roskilde Festival 2018

Transparency International Danmark er i 2018 Equality Partner med Roskilde Festival. Det betyder, at vi i år bidrager til festivalen med forskellige events under overskriften ”økonomisk lighed”. Festivalen er en ideel platform for vores oplysningsarbejde, og vi glæder os til samarbejdet med festivalen og dens publikum.

Med holdningspartnerskabet følger en generøs donation, som skal bruges på at udvikle og producere nye formater for vores oplysningsarbejde. I 2018 vil vi således være tilstede på ligestillingsfestivallen Talk Town, Roskilde Festival, Ungdommens Folkemøde samt naturligvis på den internationale antikorruptionskonference IACC.

I den forbindelse søger vi frivillige læs mere her.

 

Politibetjente dømt for bestikkelse

I dag er der kommet domsafgørelse i Østre Landsret i sagen om Karsten Ree og to politibetjente. Dommen omstøder en tidligere afgørelse fra byretten, hvor de to betjente først blev frifundet.

De to politibetjente findes skyldige i uberettiget at have modtaget gaver fra Karsten Ree. Straffen er 20 dages betinget fængsel til hver for overtrædelse af den mildeste bestikkelsesparagraf. Der er tale om paragraf 144, der omfatter passiv bestikkelse.

Læs hele indlægget

Besøg os på Facebook