Bedre vilkår for whistleblowere – høringssvar til Justitsministeriet

05-06-2015 I dag, Grundlovsdag, har Transparency International Danmark sendt vores høringssvar til betænkningen fra whistleblowerudvalget. Du kan læse vores høringssvar her og nedenfor finder du vores pressemeddelelse, udsendt i fællesskab med Veron Organisationer: Soldater skal trygt kunne whistleblowe Det er alt for svært at være whistleblower i den offentlige sektor – især i Forsvaret. Sådan lyder det fra de to whistleblowerinteresseorganisationer i Danmark, Transparency International og Veron, som i et fælles forslag opfordrer til, at der laves en forsøgsordning for whistleblowere hos Forsvaret. Forslaget fremgår af de to organisationers høringssvar til anbefalingerne fra regeringens whistleblowerudvalg, som alle høringsparter har skullet aflevere i dag. “Vi foreslår et forsøg med en uafhængig whistleblowerordning, hvor ansatte i Forsvaret anonymt og uden at frygte for repressalier kan meddele om lovbrud og andre alvorlige overgreb på deres arbejdsområder, og hvor der er pligt til, at sagerne bliver undersøgt. Det burde være helt naturligt i et demokratisk samfund, at whistleblowerordninger var lovpligtige. Men hvis den nye regering ikke er parat til det, foreslår vi et forsøg, så det bliver afprøvet, hvordan en sådan ordning vil virke,” siger Natascha Linn Felix, næstformand for Transparency International Danmark.