Konference – nye trends i anti-korruption

06/08/2015 – Den 18. september afholder Transparency International Danmark i samarbejde med Copenhagen Business School og Dansk Industri en heldagskonference om danske virksomheders rolle og muligheder i den internationale kamp mod korruption Konferencens primære målgruppe er danske virksomheder, der opererer internationalt eller ønsker at gøre det. Eksperter og praktikere i anti-korruption vil komme med overbliks-givende oplæg om formiddagen, og en række centrale temaer gøres til genstand for drøftelse med konferencedeltagerne i mindre workshops om eftermiddagen. Konferencen afsluttes med et panel om mulighederne for fælles initiativer på anti-korruptionsområdet.