Ny rapport viser klar forbedring i de største virksomheders transparens omkring anti-korruption

15-06-2016 Transparency International Danmark (TI DK) offentliggjorde i går en rapport om de største danske virksomheders transparens omkring anti-korruption, koncernejerforhold og landerapportering. Vi kalder rapporten TRAC 2016 (Transparency in Corporate Reporting). Fire studerende fra CBS har for TI-DK analyseret, hvordan de 30 største danske virksomheder (20 børsnoterede og 10 ikke børsnoterede) rapporterer om deres anti-korruptionspolitik, ejerforhold i koncernen og økonomiske nøgletal per land. Der er udvalgt de største virksomheder fra hver gruppe, som er aktive i mindst fire lande. Analysen er baseret på en metode udviklet af vores globale organisation og er uændret siden vi i 2014 lavede en tilsvarende analyse af de 20 største danske børsnoterede selskaber (TRAC 2014). Konsistensen i metoden gør det muligt direkte at sammenligne resultaterne fra 2014 med 2016.